Koha ditore: Del Ponte thellon përçarjet mes shqiptarëve dhe serbëve

Koha ditore, 14.05.2008.

Shqiptarët e kanë akuzuar Del Ponten për shpifje, serbët e kanë akuzuar për fshehje të së vërtrtës deri tash, ndërsa të dy palët kanë paralajmëraur se do të ngrenë padi saj.

Sharko tekstin e plotrë

Share