Gjykimet për krime të luftës dhe vepra penale të motivuara etnikisht dhe politikisht në vendet e ish Jugosllavisë

Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) gjatë vitit 2008 i ka monitoruar të gjitha gjykimet e zhvilluara në Serbi për krime të luftës, vrasje dhe vepra tjera penale që kanë ndodhur gjatë konflikteve të armatosura, të gjitha gjykimet e mbajtura në Kosovë për krime të luftës dhe vepra penale të motivuara etnikisht apo politikisht, si dhe disa prej gjykimeve të zgjedhura për krime të luftës në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë, në kuadër të bashkëpunimit rajonal për përcjelljen e gjykimeve për krime të luftës pranë gjykatave nacionale.

Gjykimet për krime të luftës dhe vepra penale të motivuara etnikisht dhe politikisht në vendet e ish Jugosllavisë

Share