Deklaracija o obavezama države srbije da preduzme sve mere zaštite prava žrtava ratnih zločina, a posebno žrtava genocida u Srebrenici

Në dispozicion në srpski.

Share