Međunarodno sudsko veće donelo pravičnu presudu za ratni zločin protiv kosovskih Albanaca

Në dispozicion në srpski.

Share