FDH-GJ-021 FONDI: Transkripte nga gjykimi për vrasjen e Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Serbisë Dr. Zoran Gjingjiqit

PERIUDHA: 2003-2006.

BURIMI PRIMAR: Gjykata e Qarkut në Beograd – Sektori i veçantë kundër krimit të organizuar P. P. 5/03.

VËLLIMI DHE MEDIUMI: 7 kuti arkivore.

PËRMBAJTJA: Fondi përmban aktakuzën e ngritur në vitin 2003; deklaratat e të akuzuarve, të mbrojtjes së të akuzuarve, deklaratat e dëshmitarëve, deklaratat e dëshmitarëve bashkëpunëtor, gjetjet e Policisë Federale Kriminalistike të Gjermanisë, raportet e ekspertëve, artikuj gazetaresk, komunikata të ndryshme.

https://www.hlc-rdc.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

SISTEMI I RENDITJES: Kronologjik, sipas datës.

Nuk pritet rritja e fondit.

GJUHA: Serbe.

LISTA E PËRMBAJTJES:

Kutia nr. 1
•    Gjykimi për vrasje të kryeministrit, Dr. Zoran Gjingjiqit, i mbajtur në Gjykatën e Qarkut në Beograd;
Aktakuza –  21.08.2003; Hapja e seancës /përsëritja e lëndës – 22.12.2003;
Leximi i aktakuzës – 23.12.2003; Mbrojtja e të akuzuarit Zvezdan Jovanoviq- 24.12. 2003;
Leximi i deklaratave të të akuzuarit Zvezdan Jovanoviq – 25.12.2003; Transkripti i audio procesverbalit – 9.02.2004; Seanca gjyqësore kryesore e shtyrë – 10-02.2004; Vendimi mbi ndarjen e procedurës – 17.02.2004; Seanca gjyqësore kryesore e shtyrë – 11.02.2004; Raporti i ekspertëve, prof.dr. Gordana Mishiq Pavkov-18.02.2004; Mbrojtja e të akuzuarit Sasha Pejakoviq-19.02.2004; mbrojtja e të akuzuarve Branisllav Bezareviqit dhe r Zheljko Tojaga-20.02.2004; Mbrojtja e të akuzuarit  Dushan Krsmanoviqit dhe leximi i deklaratave – 08.03.2004; Leximi i deklaratës së të akuzuarit Dushan Krsmanoviqit të dhënë hetuesisë – 09.03.2004. Gjithsejtë:  14 lëndë.

Kutia nr. 2
•    Gjykata e Qarkut në Beograd – transkripte nga gjykimi për vrasje të kryeministrit, Dr. Zoran Gjingjiqit:
Leximi i deklaratës së të akuzuarit Dushan Krsmanoviqit,të dhënë në hetuesi -13.04.2004; Dëshmitari bashkëpunëtor, Zoran Vukojeviq -14.04.2004; Dëshmitari bashkëpunëtor Milladin Suvajxhiq -15.04.2004; Dëshmitari bashkëpunëtor
Miladin Suvajxhiq 16.04.2004.; Dëshmitari bashkëpunëtor  Ljubisha Buha – 19.04.2004; Dëshmitari bashkëpunëtor, MillanVerujoviq-20.04.2004; Dëshmitari bashkëpunëtor, Aleksandar Bjeli-21.04.2004; Dëshmitari bashkëpunëtor, Drazhen Nastiq-21.04.2004; Dëshmitari Srgjan Babiq – 22.04.2004; Dëshmitari Jovan Gjuriq –
22.04.2004; Dëshmitari Srgjan Drobnjak-22-04.2004; Dëshmitari  Dragan Laliq – 23.04.2004; Dëshmitari Boban Puriq – 23.04.2004; Dëshmitari Ljubisha Janosheviq-23.04.2004; Paraqitja e parë e Millorad Ulemekut – 10.05.2004; Seanca gjyqësore kryesore e shtyrë – 10.06.2004;Mbrojtja e të akuzuarit Millorad Ulemekut – 14.06.2004; Mbrojtja e të akuzuarit Millorad Ulemekut– 15.06.2004; Mbrojtja e të akuzuarit Millorad Ulemekut – 16.06.2004; Mbrojtja e të akuzuarit Millorad Ulemekut  – 17.06.2004;  Gjithsejtë : 21 lëndë

Kutia nr. 3
•    Gjykata e Qarkut në Beograd – transkripte nga gjykimi për vrasje të kryeministrit, Dr. Zoran Gjingjiqit:
Mbrojtja e të akuzuarit Millorad Ulemekut – 12.07.2004; Mbrojtja e të akuzuarit Millorad Ulemekut – 13.07.2004; Mbrojtja e të akuzuarit Millorad Ulemekut  14.07.2004; Mbrojtja e të akuzuarit Millorad Ulemekut 6.09.2004; Dëshmitari Nenad Koprivica – 8.09.2004; Dëshmitarja Biljana Rodiq – 9.09.2004; Dëshmitarja Jelena Ruzhiçiq – 9.09.2004; Dëshmitarja Melanija Nikoliq-9.09.2004; Dëshmitari Branko Bugarski – 9.09.2004; Dëshmitari Damir Ristiq – 9.09.2004; Dëshmitari Goran Neshkoviq – 10.09.2004; Dëshmitari Nenad Share – 13.09.2004; Dëshmitari Lazo Nikiq 13.09.2004; Dëshmitari Vukashin Vukashinoviq – 13.09.2004; Dëshmitari Goran Iliq – 14.09.2004; Dëshmitari Rade Stevanoviq – 14.09.2004; Dëshmitari -Dragan Zlatanoviq – 14.09.2004; Dëshmitari Ljubinko Jaqoviq – 15.09.2004; Dëshmitari Drago Qerketa-15.09.2004; Dëshmitari Rade Pecikoza – 15.09.2004;  Gjithsejtë: 21 lëndë

Kutia nr. 4
•    Gjykata e Qarkut në Beograd-transkripte nga gjykimi: Dëshmitari Zoran Petroviq – 1.11.2004; Dëshmitari Zoran Trajkoviq – 1.11.2004; Dëshmitari Dragoljub Miçiçeloviq-2.11.2004; Dëshmitari Slavisha Stanojeviq – 3.11.2004; Dëshmitari Millan Nikoliq – 3.11.2004; Dëshmitari Gjorgje Ivaniq- 4.11.2004; Dëshmitari  Zheljko Ignjatoviq-4.11.2004; Dëshmitari Slobodan Ergarac- 5.11.2004; Dëshmitari Predrag Jovankiq-5.11.2004; Dëshmitari  Nebojsha Millovanoviq -5.11.2004; Dëshmitari  Predrag Niniq-8.11.2004; Dëshmitari Nikola Shepa -8.11.2004; Dëshmitari Stevo Vuksha-8.11.2004; Seanca gjyqësore kryesore e shtyrë – 9.11.2004; Dëshmitari  Veselin Leçiq-10.11.2004; Dëshmitari Veselin Leçiq-11.11.2004; Transkripti i audio procesverbalit – 12.11.2004; Dëshmitari  Igor Milivojeviç -20.12.2004; Dëshmitarja Vera Brankoviq-21.12.2004; Dëshmitarja Gordana Zhivkoviq -21.12.2004; Dëshmitari Dalibor Marjanoviq-21.12.2004; Dëshmitari Millan Bojiq-22.12.2004; Dëshmitari Ivan Popoviq-22.12.2004; Dëshmitarja Dejan Glishiq-23.12.2004; Dëshmitari Vllajko Vujadinoviq-23.12.2004; Dëshmitarja  Nevenka Simiq-24.12.2004; Dëshmitarja Rodoljub Miloviq-27.12.2004; Dëshmitari Zoran Mijatoviq -28.12.2004. Gjithsejtë:  28 lëndë

Kutia nr. 5
•    Gjykata e Qarkut në Beograd-transkripte nga gjykimi për vrasjen e kryeministrit, Dr. Zoran Gjingjiqit:
Dëshmitari Sinisha Glishiq -13.01.2005; Dëshmitari Mirosllav Gavriq -13.01.2005; Mbrojtja e të akuzuarit Dejan Milenkoviqit-14.01.2005; Mbrojtja e të akuzuarit Dejan Milenkoviqit  – 9.03.2005; Dëshmitari Millorad Bracanoviq-10.03.2005; Seanca gjyqësore kryesore e shtyrë-11.03.2005; Dëshmitari Zoran Janjusheviq-14.03.2005; Dëshmitari  Dejan Mihajlov-15.03.2005; Dëshmitari Dushan Mihajloviq-15.03.2005; Dëshmitari Dushan Mihajloviq-4.04.2005; Dëshmitarja Biljana Stankoviq-5.04.2005; Dëshmitarja Maja Vasiq-5.04.2005; Dëshmitari Milladin Veruoviq – 5.04.2005; Dëshmitari bashkëpunues – 6.04.2005; Dëshmitari bashkëpunues Milladin Suvajxhiq-6.04.2005.; Dëshmitari Çedomir Jovanoviq-11.04.2005; Dëshmitari Çedomir Jovanoviq -12.04.2005; Dëshmitari Vlladimir Popoviq-13.04.2005; Seanca gjyqësore kryesore -14.04.2005. Gjithsejtë: 19 lëndë

Kutia nr. 6
•    Gjykata e Qarkut në Beograd-transkripte nga gjykimi për vrasjen e kryeministrit, Dr. Zoran Gjingjiqit:
Dëshmitari Vlladimir Popoviq-16.05.2005; Dëshmitari Vlladimir Popoviq -17.05.2005; Dëshmitari Radosllav Mijailoviq-18.05.2005; Dëshmitari Goran Petroviq-18.05.2005; Dëshmitari Goran Petroviq-18.05.2005; Dëshmitari Kujo Krijeshtorac-19.05.2005; Ekspertët prof.dr. Dushan Dunjiq dhe inxh. Millan Kunjadiq-20.05.2005; Ekspertët prof.dr. Dushan Dunjiq dhe inxh. Millan Kunjadiq -13.06.2005; Ekspertët prof.dr. Dushan Dunjiq dhe inxh.Millan Kunjadiq  -14.06.2005; Ekspertët prof.dr. Dushan Dunjiq dhe inxh. Millan Kunjadiq -15.06.2005; Gjetjet e Policisë Federale Kriminalistike të Gjermanisë – 16.06.2005; Gjetjet e Policisë Federale Kriminalistike të Gjermanisë – 17.06.2005; Ekspertët inxh. Millutin Vishnjiq dhe inxh. Stoja Kostiq-11.07.2005; Eksperti Zoran Gjorgjeviq-12.07.2005; Ekspertja Marija Gjuriq dhe Natasha Milivojeviq-13.07.2005; provat me shkrim -19.09.2005. Gjithsejtë 16 lëndë

Kutia nr. 7
•    Gjykata e Qarkut në Beograd-transkripte nga gjykimi për vrasjen e kryeministrit, Dr. Zoran Gjingjiqit:
Provat me shkrim -9.11.2005; provat me shkrim 10.11.2005; provat me shkrim -21.11.2005; Eksperti Sllobodan Neshkoviq dhe provat me shkrim -22.11.2005.
Ekspertët e MPB-së së Serbisë -12.12.2005; Ekspertët e MPB-së së Serbisë -13.12.2005; Ekspertët e MPB-së së Serbisë-  21.12.2005; Ekspertët e MPB-së së Serbisë -22.12.2005; seanca gjyqësore kryesore e shtyrë -16.01.2006; provat me shkrim -17.01.2006; Raport i MPB-së mbi ekspertizën -17.07.2003; Dokumentacioni gjyqësor  -23.01.2006; Raportet në gjuhën angleze -23.05.2005; Vendim pa datë; Artikull i gazetës pa datë -3.12.2005; Artikull i gazetës -9.12.2005; Artikull i gazetës -8.12.2005; Korrespondencë-21.12.2005; Komunikatë – 9.11.2005; Komunikatë – 15.11.2005; Shikim i lëndës PP 5/3 i 3/04 pa datë;
Gjithsejtë: 22 lëndë

Share