Lokalne vlasti diskriminišu Rome – odgovor predsedniku Opštine Čukarica Zoranu Alimpiću

Në dispozicion në srpski.

Share