Beogradska policija tukla Rome dok im je buldožerima rušila kuce

Në dispozicion në srpski.

Share