Arhiv FHP-a uvršten u Direktorijum arhiva ljudskih prava

ICAU ponedeljak, 14. novembra 2011. godine Fond za humanitarno pravo je obavešten da je Arhiv FHP-a uvršten  u Direktorijum arhiva ljudskih prava (DALjP; engl. Human Rights Archives Directory), a koje se nalaze pod pokroviteljstovom Međunarodnog arhivskog saveta (MAS; engl. International Council of Archives).

Radna grupa Arhiva za ljudska prava MAS, nadležna za uključivanje organizacija širom sveta u ovaj adresar, prepoznala je Fond za humanitarno pravo kao organizaciju koja svojim radom na dokumentovanju doprinosi zaštiti ljudskih prava.

MAS je organizacija posvećena efikasnom upravljanju dokumentima, čuvanju i pravilnom korišćenju svetskog arhivskog nasleđa tako što povezuje arhive širom sveta i upoznaje javnost sa njihovim radom. Profesionalni program Arhivi za ljudska prava MAS pruža važne informacije o arhivima koji sadrže primarne dokumente o povredama ljudskih prava kao i organizacijama koje dokumentuju povrede ljudskih prava i trajno čuvaju dokumentaciju o tome.

Svesni važnosti koje takva dokumenta imaju u očuvanju kolektivnog pamćenja država koje su u skorašnjoj istoriji prošla kroz ratne sukobe jer su to nezamenjiva svedočanstva o događajima, MAS i UNESCO usvojili su 2003. godine rezoluciju o programu zaštite organizacija i arhiva koji sadrže dokumenta o povredama ljudskih prava.

Arhiv Fonda za humanitarno pravo posvećen je sakupljanju i čuvanju primarne građe o kršenju ljudskih prava koja su masovno činjena na teritoriji bivše Jugosavije, kao i čuvanju kopije arhive suđenja iz Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Detaljan opis Arhiva Fonda  za humanitarno pravo sada se nalazi u direktorijumu Arhiva za ljudska prava Međunarodnog arhivskog saveta, kojeg možete pogledati ovde

Share