Clint Williamson sot vizitoi Fondin për të Drejtën Humanitare

FHP_srb_logobezBeograd 25.10.2011 – Clint Williamson (Clint Williamson), udheqesi i ekipit hetues për detyra speciale hetimore (Forcat speciale të ekipit hetimor), sot vizitoi Fondin për të Drejtën Humanitare.

Përfaqësuesit e ekipit në bisedime me Natasha Kandiqin prezantuan kornizën hetimore për krime të luftës dhe krim të organizuar në të cilin përfshihen hulumtimet e vendeve të paraburgimit, personave të zhdukur, torturave dhe vrasjeve si dhe varrezave masive të cilat janë në lidhje me deklaratat e pretenduara nga Dick Martyija (Dick Marty) për periudhën 1999-2000 në Kosovë.

FHP plotësisht e mbështet punën e këtij ekipi dhe theksoi rendësin për familjaret të viktimave në trajtimin e çështjes së personave të zhdukur dhe varrezave masive.

Share