Vizita e të rinjëve nga Prishtina bërë Beogradit

Gjashtë student dhe studente nga Prishtina kanë vizituar Fondin për të drejtën humanitare në kuadër të vizitës treditore Beogradit.
Koordinatorja regjionale e Nismës për KOMRA Jellena Krstiq ua prezantoi Nismën për themelimin e komisionit regjional që do të konstatojë faktet mbi krimet dhe shkeljet tjera të rënda të drejtave njeriut gjatë viteve 1991-2001 në territorin e ish-Jugosllavisë.

studenti-pristina

“KOMRA do të jetë komisioni i parë ndërshtetëror e këtij lloji, ndërsa është e rëndësishme të themelohet nga të gjitha shtetet trashëgimtare të ish-Jugosllavisë ngaqë asnjë komision nacional nuk mund të ketë legjitimitetin në hapësirat e gjithë regjionit në të cilat kanë ndodhur luftërat”, tha Jelena Krstiq.

Ajo shpjegoi se Nisma për KOMRA planifikon që deri më 1 qershor të këtij viti të mbledhë një milion nënshkrime të përkrahjes në regjion që do të jetë një ndihmesë gjatë dorëzimit të kërkesës parlamenteve të këtyre në mënyrë që të themelojnë këtë komision.

„Do të jetë e nevojshme edhe përkrahja politike të cilën deri më tani e kemi marrë nga kryetarët e Kroacisë dhe Serbisë, si dhe nga Parlamenti i Malit të Zi por edhe nga institucionet ndërkombëtare, Këshillit të Evropës dhe Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës”, tha Krstiq.

Analisti i Fondit për të drejtën humanitare Predrag Miletiq prezantoi projektin e regjistrimit emër dhe mbiemër të të gjitha viktimave në Kosovë të periudhës 1998-2000 – Librin Kosovar të Kujtesës.

Ai shpjegoi se në Kosovë dhe në Serbi hulumtuesit mbledhin deklaratat e dëshmitarëve, anëtarëve të familjeve dhe personave të tjerë të cilat kanë njohuri mbi vrasjet dhe zhdukjet e viktimave, si dhe dokumentet tjera relevante dhe fotografitë.

Miletiq theksoi se deri më tani janë shkruar gjithsejtë 5.898 deklarata të cilat spjegojnë fatin e 10.002 viktimave, rrëmbimeve dhe zhdukjeve që përfaqëson 75,52% nga numri total i viktimave të evidentuara në bazën e të dhënave (13.243), ndërsa regjistrimi i emrave të viktimave mund të gjendet në:

https://www.hlc-rdc.org/stranice/Linkovi-modula/Libri-Kosovar-i-Kujteses.sq.html

Pjesa e parë e Librit Kosovar të Kujtesës do të publikohet gjatë marsit të këtij viti dhe do të përmbledhë vitin 1998.

Studentët nga Prishtina vizituan Beogradin në kuadër të programit vizitues të Nismës së të rinjve për të drejtat e njeriut përmes së cilit gjatë shtatë viteve kanë kaluar më shumë se 2000 të rinj për të cilët ishte ky takimi i parë me Beogradin dhe/apo Prishtinën. Qëllimi i këtij programi të shkëmbimit është të shembet “muri” ndërmjet shoqërisë kosovare dhe asaj serbe dhe të rinjve përmes eksperiencës direkte të jetës në dy qytete t’iu mundësohet qasja në situatën e vërtetë dhe ndryshimet shoqërore në Serbi dhe Kosovë.

 

Share