Baza e të dhënave të krimeve të luftës dhe të drejtave të njeriut në të kaluarën

Themeli i FDH-së është një bazë e të dhënave për krime lufte dhe shkeljeve të drejtave të njeriut në të kaluarën (Baza e të dhënave) e cila mundëson që të dhënat dhe dokumentacioni për krimet e luftës, shkeljeve të tjera të rënda të drejtave të njeriut të organizohet profesionalisht, mundëson kërkim të lehtë dhe ruajtjen e dokumentacionit përgjithmonë.
Përmbajtje
Në bazë të dhënave që nga krijimi i FDH në fund të vitit 2004 deri me 01.01.2012 janë futur mbi 40.000 dokumente. Mbi 16.000 dokumente janë krijuar me dokumentimin e krimeve të luftës dhe shkelje të tjera të drejtave të njeriut në territorin e ish Jugosllavisë gjatë viteve të nëntëdhjeta të cilat FDH i kreu që nga themelimi i saj. Në mesin e tyre janë më të vlefshme deklaratat e dëshmitarëve – dëshmitarëve okular të krimeve të luftës dhe shkeljeve të drejtave të njeriut, dhe/ ose anëtarëve të familjeve të viktimave të vrarëve dhe të zhdukurve të pjesëtarëve të forcave të armatosura. Deri më sot, FDH i ka mbledhur më shumë se 11.400 deklarata të dëshmitarëve. Numri më i madh i deklaratave është në lidhje me krimet e luftës dhe shkeljet e të drejtave të njeriut në Kosovë (9.930), pastaj krimet e luftës dhe shkeljet e të drejtave të njeriut në Bosnjë – më shumë se 451 deklaratë për krimet e luftës dhe shkeljet e të drejtave të njeriut në Kroaci- më shumë se 470, në Serbi shkelje e të drejtave të njeriut – më shumë se 500. Në bazën e të dhënave të FDH janë ruajtur mbi 70 deklarata në lidhje me shkeljen e të drejtave të njeriut në Slloveni, Mal të Zi, Maqedoni dhe Shqipëri.
Në bazën e të dhënave do të ruhen fotografitë të viktimave, varreve masive, vendi i ekzekutimit, përmendoret, monumentet e varreve. Në bazë të dhënave futen dhe analizohen lendet faktike të sjella në gjykimet përpara TPNJ. Deri tani në bazën e të dhënave janë arkivuar mbi 6.133 dokumente të tilla. Përveç kësaj, FDH në regjistrin e saj arkivon dhe dokumentet gjyqësore nga gjykimet për krime të luftës në rajon, si dhe dokumentacionin nga të gjitha procedurat e mëparshme në të cilat avokatët e FDH i kanë përfaqësuar viktimat. Gjithashtu, baza e të dhënave përmban raportet e organizatave ndërkombëtare dhe vendore, qeveritare dhe joqeveritare, institucioneve të huaja dhe vendore, arkivin e medieve dhe shumë dokumente të tjera.
Të dhënat për viktimat, luftëtarët dhe kryesit e krimit
Me analizën e dokumenteve në bazën e të dhënave të FDH janë dizajnuar dosjet e 25.659 viktimave të krimeve të luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të drejtave të njeriut dhe të pjesëtarëve të forcave ushtarake dhe policore si dhe njësive vullnetare nga territori i të gjithë Jugosllavisë të cilët humbën jetën në luftim. Dosjet përmbajnë informacionet personale dhe familjare, të dhënat e datës dhe vendit të vrasjes dhe zhdukjes, varrimit dhe kryesve te krimit Çdo dosje individuale është lidhur me të gjitha dokumentet – burimet që përmbajnë informacion në lidhje me atë person.
Të shumta janë dosjet e të vrarëve, të zhdukurve në Kosovë në periudhën 1998-2000 (mbi 13.000), qytetarë të Serbisë dhe Malit të Zi të vrarë, (rreth 2000) të zhdukur dhe të vrarë në luftërat në Slloveni, Kroaci dhe Bosnje-Hercegovinë. Baza e të dhënave përmban dosjet e disa mijëra qytetarëve të vrarë të BeH-së dhe Kroacisë, të zhdukur dhe të vrarë në luftë gjatë viteve 1991-1995 si dhe mbi 8.000 dosje të viktimave të shkeljeve të tjera të së drejtës humanitare ndërkombëtare: transferim i dhunshëm, deportimi, burgosje të paligjshme, tortura, etj. Gjithashtu, në Bazën e të dhënave janë krijuar mbi 1.500 dosje të autorëve të mundshëm të krimeve të luftës dhe shkeljeve të tjera të të drejtave të njeriut.

Email to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook
Share

0 Comments

Leave A Reply


− 6 = 一