Prezentimi i regjistrimit tё tё vrarёve, tё zhdukurve dhe tё rёnёve nё komunёn e Decanima/Deçan

Prezentimi i regjistrimit tё tё vrarёve, tё zhdukurve dhe tё rёnёve nё komunёn e Decanima/Deçan.

Share

0 Comments

Leave A Reply


7 + = 十三