Prezentimi i regjistrimit tё tё vrarёve, tё zhdukurve dhe tё rёnёve nё komunёn e Decanima/Deçan

Prezentimi i regjistrimit tё tё vrarёve, tё zhdukurve dhe tё rёnёve nё komunёn e Decanima/Deçan.

Share

0 Comments

Leave A Reply


八 + 7 =