Prezantimi i regjistrimit të Shqiptarëve të vrarë dhe te zhdukur në Malishevë

Prezantimi i regjistrimit të Shqiptarëve të vrarë dhe te zhdukur në Malishevë.

Share