Prezantimi për regjistrimin e të vrarëve, të rënëve dhe të zhdukurve në Fushë Kosovë/Kosovo Polje

Më shumë se 46 anëtarë të familjeve të viktimave kanë marrë pjesë në prezantimin e të dhënave statistikore për të vrarët, të rënëve dhe të zhdukurve në Fushë Kosovë, të cilin prezantim në këtë komunë me datën 17,09.2009, e ka organizuar Fondi për të Drejtën Humanitare ( FDH ) Kosovë.

W3

Me këtë rast anëtarët e familjeve të viktimave, kanë kontrolluar të dhënat e familjarëve të tyre, të cilat të dhëna i posedon FDH Kosovë në bazën e vet të dhënave, ne të njëjtën kohë kanë dhënë fotografit, kopje të dokumenteve personale të të afërmve të tyre të cilët kanë pësuar gjatë konfliktit të vitit 1998 dhe 1999.

W4

Në prezantimin e mbajtur në Fushë Kosovë janë mbledhur 38 formular ( Pyetësor) me të dhëna për viktimat, si dhe 13 fotografi të viktimave.

W2

Përveç anëtarëve të mediave, në prezantim kanë marrë pjesë edhe dy përfaqësues të KFOR-it.

linkun vijues, mundeni të merrni komplet prezantimin për regjistrimin e të, të rënëve dhe të zhdukurve në Fushë Kosovë.

Share