Në drejtim të strategjisë në lidhje me procedimin e krimeve të luftës në Serbi – Sesioni i fazës së para-gjykimit

Në drejtim të strategjisë në lidhje me procedimin e krimeve të luftës në Serbi – Sesioni i fazës së para-gjykimit

strategija_28_10_2014Te martën me 28 tetor 2014 në bibliotekën e Fondit për të Drejten Humanitare (FDH) është mbajtur sesioni i dytë në lidhje me përpunimin e propozimeve të strategjisë për procedimin e krimeve të luftës ne Serbi. Takimi u është përkushtuar fazës para-gjykimit të krimeve të luftës.

Share

Në drejtim të strategjisë në lidhje me procedimin e krimeve të luftës në Serbi – sesioni i mbështetjes së viktimave dhe dëshmitarëve

Në drejtim të strategjisë në lidhje me procedimin e krimeve të luftës në Serbi – sesioni i mbështetjes së viktimave  dhe dëshmitarëve

sesija_o_podrsci_zrtvama_i_svedocimaTë enjten më 9 tetor të viti 2014. në Bibliotekën e Fondit për të Drejtën Humanitare (FDH) është mbajtur sesioni i parë konsultativ mbi hartimin e propozimit të strategjisë së procedimit të krimeve të luftës në dekadat e ardhshme. Takimi ishte përkushtuar mbështetjes së viktimave dhe dëshmitarëve të krimeve të luftës në Serbi.

Share

Prezantimi i Analizës së procesimit të krimeve të luftës në Serbi në periudhën e prej vitit 2004 deri në vitin 2013

Prezantimi i Analizës së  procesimit të krimeve të luftës në Serbi në periudhën e prej vitit 2004 deri në  vitin 2013

predstavljanje_analizeFondi për të Drejtën Humanitare (FDH) e ka prezantuar në datën 30 shtator të vitit 2014 Analizën e procesimit të krimeve të luftës në Serbi në periudhën prej vitit 2004 deri në vitin 2013. Analiza përmban pasqyrimin e praktikës, të të arriturave dhe të problemeve në punën e institucioneve, të cilat janë të angazhuara në Serbi në zbatimin e drejtësisë penale për krimet, të cilat janë kryer gjatë konflikteve të armatosura në ish Jugosllavi si dhe 75 rekomandime për institucionet dhe aktorët e tjerë. Analiza përbënë bazën nismëtare për përpunimin e propozimeve të orientimet strategjik për përpunimin e krimeve të luftës në dhjetëvjetëshin e ardhshëm, të cilat do t’ia dorëzojnë Ministrisë së Drejtësisë së Republikës Serbisë nga fundi i vitit 2014.

Share

Me rastin e dënimit të Mark Kashnjetit

Gjykata e Lartë në Beograd me datën 21.06.2013, sërish pas rigjykimit dënoi Mark Kashnjetin me dy vjet burgim për krime lufte kundër civilëve të kryer më 14.06.1999 në Prizren / Prizren. Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) konsideron që provat e ofruara nuk sugjerojnë që Mark Kashnjeti ishte përgjegjës për krimin me te cilin është i akuzuar dhe vendimin e karakterizojnë gabimet e gjykatës në vlerësimin e provave.


Share