Aktgjykimi i parë i EULEX-it për krimet e luftës në Kosovë

Trupi përzier gjykues i Gjykatës së  Qarkut në Prishtinë, i kryesuar nga gjyqtari i EULEX-it Tron Gundersen, më 3 mars 2009 ka shqiptuar dënimin prej 17 vitesh burgim  ndaj Kosovarit Gani Gashit për krime lufte kundër civilëve të kryera gjatë muajit korrik të vitit 1998 në Gllogovc.


Share