Vrasësit e familjes Hajra dënohen në përputhje me peshën e veprës penale

Gjykata Supreme e Kosovës, duke vendosur në shkallën e tretë, vërtetoi më 16.09.2009 vendimin gjyqësor të Gjykatës Supreme të Kosovës të datës 20.05.2008, sipas të cilës janë dënuar të akuzuarit Burim Ramadani, Arben Kiqina, Arsim Ramadani dhe Blerim Kiqina për shkak të vrasjes së pesë anëtarëve të familjes Hajra dhe tentim vrasjes së Pranvera Hajrës, më 20.08.2001, në fshatin Terstenik/Trstenik. Të akuzuarit Burim Ramadani, Arben Kiqina dhe Arsim Ramadani janë dënuar me burgim në kohëzgjatje prej 30 vjetësh, kurse i akuzuari Blerim Kiqina me 10 vite burgim.


Share