Predmet Milošević (IT-02-54)

Slobodan Milošević

Rođen 20. avgusta 1941. u Požarevcu, u Srbiji, Savezna Republika Jugoslavija. Uhapšen: 1. aprila 2001., u Beogradu od strane lokalnih vlasti. Prebačen na MKSJ: 29. jun 2001. Prvo stupanje pred Sud: 3. jula, 2001., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice “Kosovo”. 29. oktobra 2001., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice “Hrvatska”. 11. decembra 2001., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice “Bosna i Hercegovina”. Preminuo u pritvoru: 11. marta 2006. Postupak okončan: 14. marta 2006.

Tranksripte suđenja možete preuzeti ovde

 


Share

Predmet Vasiljević i drugi (IT-98-32)


Mitar Vasiljević

Rođen 25. avgusta 1954. u Đurevićima, opština Višegrad, Republika Bosna i Hercegovina.
Uhapšen od strane SFOR-a 25. januara 2000.
Prebačen u MKSJ 25. januara 2000.
Prvo stupanje pred Sud: 28. januara 2000.
Presuda Pretresnog veća: 29. novembra 2002., osuđen na 20 godina zatvora.
Presuda Žalbenog veća: 25. februara .2004., osuđen na 15 godina zatvora.
6. juli 2004: prebačen u Austriju na izdržavanje kazne.
Izdržava kaznu.

Tranksripte suđenja možete preuzeti ovde


Share

Të akuzuarit për vrasjen e familjes pesë anëtarëshe në Likë të Osikut janë dënuar me 12 nga vite burg

Gjykata e Lartë në Beograd, Departamenti për krimet e luftës, me datën 14.03.2011, ka dënuar të akuzuarit Čedo Budisavljević, Mirko Malinović, Milan Bogunović dhe Bogdan Gruičić me nga 12 vite burg, për krimet e luftës kundër popullatës civile, të kryera në tetor të vitit 1991, në Likë të Osikut [Kroaci]. Zyra e Prokurorisë Shtetërore e Republikës së Kroacisë ia ka dorëzuar këtë lëndë Prokurorisë për krime të luftës të Republikës së Serbisë, në bazë të marrëveshjes për bashkëpunim në ndjekjen e autorëve të krimeve të luftës.


Share

Dënimi për krime ndaj Serbëve dhe joshqiptarëve në Gjilan

Departamenti për krime lufte i Gjykatës së Lartë në Beograd, në gjykimin të cilin e udhëhoqi gjykatësja Snežana Nikolić-Garotić, me datën 21.01.2011, shqiptoi vendimin për dënim, në lëndën kundër nëntë të akuzuarve për krime lufte ndaj popullatës civile në Gjilan. Të akuzuarit u dënuan me burg, dhe atë Agush Memishi, Selimon Sadiku dhe Samet Hajdari me nga 15 vite burg, Faton Hajdari, Ahmet Hasani dhe Nazif Hasani me nga 10 vite burg, ndërsa Kamber Sahiti dhe Ferat Hajdari me nga 8 vite burg.


Share

Radojko Repanoviq përsëri u dënua për krimet në Suharekë

Dhoma për krime të luftës të Gjykatës së Lartë në Beograd, me datën 15.12.2010, sërish e ka dënuar të akuzuarin Radojko Repanoviq me 20 vite burg për krimet e luftës ndaj popullatës civile në Suharekë. Gjykata i ka miratuar plotësisht, të gjitha qëndrimet dhe argumentet cilat në fjalën përfundimtare i paraqiti zëvendës Prokurori për krime të luftës Mirolub Vitoroviq.


Share

Gjykata Supreme e Kosovës e dënoi ish pjesëtarin e UÇK-së, Idriz Gashin me 14 vjet burg për krime të luftës

Gjykata Supreme e Kosovës, me këshill të përzier të cilin e udhëhoqi gjykatësi Matti Harsia, me 25.11.2010, e vërtetoi vendimin e Gjykatës së Qarkut të Pejës të datës 19.11.2009, me të cilin i akuzuari Idriz Gashi është shpallur fajtor dhe është dënuar me 14 vjet burg. Gjykata Supreme e Kosovës vërtetoi se i akuzuari Idriz Gashi, si pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), me 12.08.1998 në pyllin e quajtur Lugu i Isufit në afërsi të fshatit Vranoc (Pejë) e ka privuar nga jeta Shqiptaren Sanije Balaj me dyshim se ka bashkëpunuar me autoritet serbe.


Share