Prezantohet Dosja „Brigada 549 e motorizuar e Ushtrisë së Jugosllavisë“

Ditën e martë, më 20 mars 2013, Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) prezantoi Dosjen „Brigada 549 e motorizuar e Ushtrisë së Jugosllavisë“ – dosja e njësisë me të cilën gjatë kohës së konfliktit në Kosovë komandoi Bozhidar Deliq.


Share

Shtojcë Dosja e Lubisha Dikoviqit

Shtojca përmban ekstraktet nga dokumentet në dispozicion të publikut të UJ-së i cili më tej vërteton pretendimet e FDH-së të paraqitura në dosjen e Lubisha Dinkoviqit, të publikuar më datën 23.01.2012 për praninë e njësive të brigadës së 37 të motorizuar të UJ-së në rajonin e Drenicës të Kosovës, ku kanë ndodhur vrasjet masive të civilëve shqiptarë dhe shkelje të tjera të renda të drejtave humanitare ndërkombëtare. Dokumentin mundeni ta shkarkoni këtu.

Share

Shefi i ri i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë së Republikës së Serbisë nuk ka të kaluare të pastër

Dëshmitë, mbi të cilat bazohet gjykimi i Gjykatës Ndërkombëtare Penale për ish Jugosllavinë (GJNPJ), në lëndën e Millutinoviqit dhe të tjerëve, viktimat e mbijetuara nga Drenica, të cilat kanë dëshmuar në GJNPJ ose i kanë dhënë deklarata FDH-së, si dhe dokumentet e përmbajtura në Bazën publike të të dhënave të GJNPJ, tregojnë për krime të shumta të rënda dhe masive të luftës, të cilat janë kryer mbi civilët shqiptar në zonën e përgjegjësisë të komandantit të brigadës 37 të motorizuar të ushtrisë së RSJ, të shefit të shtabit të përgjithshëm të Ushtrisë së RS, gjeneral-nënkolonelit të emëruar kohët e fundit, Ljubisha Dikoviq. Gjatë bombardimeve të NATO-s, krimet e luftës, të cilat i kanë kryer pjesëtarët AJ/MPB-së, janë përsëritur. Edhe pse e ka pasur për detyrë të parandalojë krimet e luftës, brigada 37 e motorizuar këtë nuk e ka bërë. Deri më sot nuk janë proceduar pjesëtarët dhe komandantët e njësive, të cilët kanë marrë pjesë së bashku në kryerjen e krimeve të luftës, në Qirez, Çikatovё të Vjetёr, Baks, Vёrboc dhe Gllogoc, ku gjatë katër javëve më së paku janë vrarë 200 civilë.


Share

Dosja e Ljubisha Dikoviqit

  Fondi për të drejtën humanitare publikon dosjen “Lubisha Dikoviq.” Në këtë dokument paraqiten faktet mbi  trajtimin e ish-komandantit të Brigadës së 37-të të motorizuar gjatë luftës, si dhe evidencën e TPNJ për  krimet e luftës të kryera në zonën e përgjegjësisë të  komandantit të luftës Lubisha Dikoviq. Dosjen mund ta shkarkoni.


Share