Fillon me punë shkolla e parë rajonale për drejtësi transicionale

Të martën më 22 janar 2013 ka filluar me punë shkolla e parë rajonale për drejtësi transicionale. Sandra Orlloviq, drejtoreshë ekzekutive e Fondit për të drejtën humanitare me rastin e hapjes së punimeve të shkollës theksoi rëndësinë e njohjes së fakteve mbi të kaluarën ngaqë në këtë mënyrë bëhemi rezistent karshi miteve të cilët gjithmonë shërbejnë si pararendës në luftëra, njohja e së kaluarës ndihmon që më mirë të kuptojmë gjendjen e tanishme shoqërore dhe disa tema universale dhe sepse në këtë mënyrë në mënyrë simbolike iu japim respektin të gjitha viktimave dhe i njohim vuajtjet e tyre.


Share

Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale

Fondi për të Drejtën Humanitare, Shoqata “Juristi” dhe Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë,

Shpallin konkurs për regjistrimin e gjeneratës së parë të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale, që do të mbahet në Beograd nga data 22 deri në datën 31 janar të vitit 2013


Share

Škola tranzicione pravde

Skola-tranzicione-pravdeFond za humanitarno pravo 

Škola tranzicione pravde je neformalni program obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću. Polaznici Škole slušaće predavanja o sudskim procesima pred Haškim tribunalom i nacionalnim sudovima za ratne zločine, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti i pravu na reparacije.

Share