Buletin i punimeve të Shkollës Rajonale për Drejtësi Tranzicionale # 2

Buletin i punimeve të Shkollës Rajonale për Drejtësi Tranzicionale # 2

post_zbornik_IIPunimet e përzgjedhura nga studentët e gjeneratës së dytë të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale janë përmbledhur në numrin e dytë të buletinit. Punimet e studentëve janë klasifikuar sipas temave themelore të drejtësisë tranzicionale – nga analiza e gjykimeve për krime të luftës, të drejtat e viktimave në reparacion, roli i mediave në procesin e pajtimit dhe analiza e deritanishme e përpjekjeve në njohjen e së vërtetës për krimet e kryera në të kaluarën.

Share

Konferenca “Roli i edukimit në procesin e themelimit të përgjegjësisë dhe pajtimit” mbajtur në Beograd.

Konferenca “Roli i edukimit në procesin e themelimit të përgjegjësisë dhe pajtimit” mbajtur në Beograd.

post_obrazovanjeFondi për të Drejtën Humanitare (FDH), Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë dhe Shoqata “Juristi” (‘Pravnik’) nga Sarajeva, në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit Union dhe Qendrës për Studime Juridike Krahasimtare kanë organizuar në datën 6 shkurt të vitit 2015 konferencën mbi rolin e arsimit në proceset dhe strategjitë e drejtësisë tranzicionale. Konferenca është mbajtur në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit Union, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të bashkësive akademike nga Bosnja dhe Hercegovina, Kosova dhe Serbia, në mesin e të cilëve kanë qenë profesor të universitetit, hulumtues dhe bashkëpunëtor shkencor në fushat e drejtësisë, historisë, antropologjisë, sociologjisë, shkencave politike dhe shkencave e disiplinave të tjera si dhe përfaqësues të tri gjeneratave të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale.

Share

Vizita e studentëve të Shkollës Rajonale të drejtësisë tranzicionale në vendet e kujtimeve në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë

Vizita e studentëve të Shkollës Rajonale të drejtësisë tranzicionale në vendet e kujtimeve në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë

post_poseta_studenata_2014Në kuadër të Shkollës Rajonale të drejtësisë tranzicionale ishte organizuar një vizitë dy ditore në vendet e kujtimeve në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Kroaci. Njëzetepesë vijues të Shkollës së tretë Rajonale të drejtësisë tranzicionale për herë të parë vizituan monumentin dhe muzeun përkujtimor Jasenovac në Kroaci, pastaj e vizituan Prijedorin, Vukovarin dhe Sotin, vendet e krimeve masive gjatë luftërave të viteve 1990.

Share

Shkolla e tretë Rajonale e drejtësisë tranzicionale: Mësimi drejt kujtimit

Shkolla e tretë Rajonale e drejtësisë tranzicionale: Mësimi drejt kujtimit

post_otvaranje_skole_2014Në bibliotekën e Fondit për të Drejtën Humanitare (FDH) sot u hap Shkolla e tretë Rajonale për drejtësi tranzicionale. Programi edukativ dhjetë ditor mbi mekanizmat për ballafaqimin me të kaluarën në të cilin marrin pjesë 25 studentë, profesionistë të rinj, akademikë dhe aktivistë të të drejtave të njeriut nga Bosnja dhe Hercegovina, Kosova dhe Serbia. Shkollën e organizon FDH, Shoqata Juristi në Sarajevë, dhe Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë.

Share

Konkurs për regjistrimin e gjeneratës së tretë të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale

Konkurs për regjistrimin e gjeneratës së tretë të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale

Fondi për të Drejtën Humanitare, Shoqata “Juristi” dhe Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë, Shpallin konkurs për regjistrimin e gjeneratës së tretë të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale.


Share