(srpski) Javni čas: Zvornik

(srpski) Javni čas: Zvornik

Në dispozicion në srpski.

Share

(srpski) Javni čas o Lovasu

(srpski) Javni čas o Lovasu

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share

Shkolla Rajonale e Drejtësisë Tranzicionale – Buletin

Shkolla Rajonale  e Drejtësisë Tranzicionale  – Buletin

post_zbornik_IIEsetë e përzgjedhura të studentëve të Shkollës se tretë Regjionalë për Drejtësi Tranzicionale janë të përfshira në numrin e tretë të Përmbledhjes. Esetë e lartë përmendura të studentëve në këtë numër përpunojnë temat në lidhje me procesin e drejtësisë tranzicionale në vendet post-jugosllave – gjykimet e krimeve të luftës, drejtat e viktimave në reparacion dhe pajtimin.

Share