Propusti u procesu Branimiru Glavašu

Në dispozicion në srpski.

Share

Gjelosh Krasniqin

Gjelosh Krasniqi, pjesëtar i ish Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), është dënuar më 29.04.2009 me burgim në kohëzgjatje prej shtatë vitesh për krime të luftës kundër popullsisë civile, të kryera në vitin 1999, gjatë kohës së konflikteve të armatosura në Kosovë. Procedura gjyqësore e zhvilluar para trupit gjykues të Gjykatës së Qarkut në Pejë/Peć, e udhëhequr nga gjykatësi Gjanfranco Gallo, ishte e drejtë, por dënimi i shqiptuar është minimal, duke pasur parasysh krimin e kryer.


Share

Aktgjykimi i parë i EULEX-it për krimet e luftës në Kosovë

Trupi përzier gjykues i Gjykatës së  Qarkut në Prishtinë, i kryesuar nga gjyqtari i EULEX-it Tron Gundersen, më 3 mars 2009 ka shqiptuar dënimin prej 17 vitesh burgim  ndaj Kosovarit Gani Gashit për krime lufte kundër civilëve të kryera gjatë muajit korrik të vitit 1998 në Gllogovc.


Share