Fond za humanitarno pravo (FHP) upozorava MUP Srbije da se u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa nalaze neke policijske jedinice koje se ponašaju kao da su u ratu sa Albancima. Incident od 26. oktobra 2001. godine, kada je grupa policajaca batinala

Në dispozicion në srpski.

Share

Policajci slomili ruku romskom dečaku

Në dispozicion në srpski.

Share

Romska deca upisana u školu u Nikšiću

Në dispozicion në srpski.

Share

Svetski dan Roma

Në dispozicion në srpski.

Share