Film ‘Edukimi për pajtimin’

‘Edukimi për pajtimin’ është një film i prodhuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) gjatë Shkollës Rajonale për Drejtësi Tranzicionale, mbajtur në janar të vitit 2013, për 25 pjesëmarrës nga Bosnja dhe Hercegovina, Kosova dhe Serbia, organizuar nga FDH, FDH Kosovë dhe Asociacioni “Juristi” nga BeH. Pjesëmarrësit morën pjesë në programin intensiv dhjetë-ditor për faktet e vërtetuara gjyqësisht dhe gjykimet për krime lufte, komisionet e së vërtetës, dëmshpërblime për viktimat e dhunës, reformat institucionale, rolet e mediave dhe arkivat në rindërtimin shoqëror pas konfliktit dhe strategjive të tjera për të arritur pajtimin pas konfliktit të dhunshëm. Ligjëruesit në shkollë janë ndër ekspertët më të shquar rajonal mbi drejtësinë tranzicionale, kulturën e kujtesës, sundimit të ligjit në shoqëritë post-konfliktuoze, etj. Filmi ‘Edukimi për Pajtim’ ndjek disa studentë të shkollës, përshtypjet e tyre mbi përmbajtjen e ligjëratave dhe ndryshimet personale që kanë pësuar, me t’u ekspozuar ndaj temave të Shkollës.


Share

Prezantohet Dosja „Brigada 549 e motorizuar e Ushtrisë së Jugosllavisë“

Ditën e martë, më 20 mars 2013, Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) prezantoi Dosjen „Brigada 549 e motorizuar e Ushtrisë së Jugosllavisë“ – dosja e njësisë me të cilën gjatë kohës së konfliktit në Kosovë komandoi Bozhidar Deliq.


Share

Presuda za Zvornik

Presuda za Zvornik – govore porodice ubijenih.

Presuda za Zvornik – govore porodice ubijenih.

Presuda za Zvornik – Govore porodice ubijenih.

Prilog Biljane Đogić.

Presuda za Zvornik – Govore porodice ubijenih.

Prilog Biljane Đogić.

Presuda za Zvornik – govore porodice ubijenih.

Presuda za Zvornik – Govore porodice ubijenih.

Prilog Biljane Đogić.

Presuda za Zvornik – Govore porodice ubijenih.

Prilog Biljane Đogić.

Share