Mirko Kovačić, član Udruge Vukovarske majke, Hrvatska

”Želim da pohvalim požrtvovanost Nataše Kandić i njenih kolega koji su nam omogućili da prisustvujemo suđenju optuženima za streljanje naše dece, rođaka i branitelja Vukovara, koje je trajalo godinu i po dana. Naša tuga je makar za toliko umanjena jer je istina, iako nepotpuna, otvoreno prezentirana pred članovima porodica žrtava. Pomogli smo sudski proces i dokazima, tako što su neki naši članovi, ujedno i sami žrtve, svedočili i time doprineli utvrđivanju odgovornosti optuženih i istine. FHP nas je ohrabrio da u potrazi za kriminalcima, za istinom o zločinima i, što je najvažnije, u potrazi za istinom o nestalima idemo do kraja.”
Mirko Kovačić, član Udruge Vukovarske majke, Hrvatska.

Share

Washington Post

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share

New York Times

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share
12