Radio Televizion i Kosovës: FDH: Qeveria e Kosovës duhet ta përmirësojë pozitën e komuniteteve pakicë në vend

Radio Televizion i Kosovës
Të drejtat e pakicave vazhdojnë të shkelen çdo ditë. Institucionet e Kosovës nuk i kanë ndërmarrë të gjitha masat për të parandaluar shkeljen e të drejtave themelore dhe zbatimin e plotë të ligjit mbi përdorimin e gjuhëve dhe ligjit kundër diskriminimit, u tha sot në Prishtinë, me rastin e paraqitjes së raportit të Fondit për të Drejtën Humanitare : “Çështja e sigurisë, punësimit dhe zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe ligjit kundër diskriminimit në Kosovë”.


Share