Regjistri i sendeve të gjetura në varrezat masive në Serbi

1. Batajnica 01 [BA01]

1.1 Ekshumimi dhe autopsia e trupave: 12 – 27. juna 2001

1.2 Ekipi i Institutit të Mjekësisë Ligjore- Beograd:

Profesor dr. Dušan Dunjić, dr.Tanja Atanasijević, dr.Vesna Đokić, dr.Đorđe Alempijević, profesor Slobodan Savić, antropologët profesor dr. Marija Đurić dhe asistent dr. Danijela Đonić dhe arkeolog Andrej Starović, Stacioni hetues Petnica.

Shkarkojeni raportin e plotë


Share

Komunitetet etnike në Kosovë 2003 dhe 2004

Gjatë vitit 2003, hulumtuesit e FDH-së kanë vizituar të gjitha vendbanimet në Kosovë në të cilat jetojnë minoritetet etnike dhe kanë intervistuar 497 serbë, malazez, romë, boshnjakë, turq, goranë, egjiptianë, ashkalinj dhe shqiptarë. Vëmendje e posaçme u është kushtuar personave të kthyer. Hulumtuesit e FDH-së kanë biseduar me të gjithë bashkëbiseduesit mbi sigurinë dhe lirinë e lëvizjes, qasjen në administratë dhe gjyqe, shfrytëzimin e shërbimeve shëndetësore dhe sociale, punësimin, arsimin, shfrytëzimin e pronësisë, pjesëmarrjen në jetën politike dhe kthimin. Shënimet e mbledhura tregojnë se në vitin 2003 është arritur një përmirësim i caktuar në lirinë e lëvizjes dhe kthimin e të ikurve. Ky është një hap i madh përpara, në krahasim me periudhën e mëparshme në të cilën veçanërisht jetërat e serbëve kanë qenë të kërcënuara, poqëse do të ishin larguar nga vendbanimet e tyr.

Sharko tekstin e plotë

Share

Dhuna etnike në Kosovë

Etnicko_nasilje_na_Kosovu-mart_2004Serbët në Kosovë pas qershorit të vitit 1999 kanë kaluar vite të vështira. Pas tërheqjes së policisë dhe ushtrisë serbe ata u bënë shënjestër e UÇK-së dhe grupeve kriminale. Shumë vrasje, kidnapime dhe asgjësime të pasurisë ndodhën në praninë e forcave ndërkombëtare. Mosreagimi i KFOR-it i bindi edhe shqiptarët, të cilët personalisht kanë qenë kundër dhunës, se bashkësia ndërkombëtare po e mbështetë idenë e grupeve ekstremiste politike për “Kosovën pa serbë”. Më 17 mars, duke përjashtuar Mitrovicën UNMIK-u dhe KFOR-i, para së gjithash, me të pabërat e tyre përsëri trimëruan ekstremistët shqiptarë. Mirëpo ata kësaj radhe haptazi u kthyen kundër UNMIK-ut dhe KFOR-it. Ditën e parë me 17 mars detyruan policinë e UNMIK-ut që të tërhiqet në bazat e KFOR-it.


Share

Romi u Srbiji

Në dispozicion në srpski.

Share

Operacija Bljesak Etničko čišćenje zapadne Slavonije 1. maj 1995. godine

Dokument se zasniva na izjavama izbeglih Srba iz zapadne Slavonije, datim Fondu za humanitarno pravo tokom juna i jula 1995. godine u istočnoj Slavoniji.

Share