Raporti i FDH Kosovë: Dëshmitarët ende thembra e Akilit në gjykimet e profilit të lartë

Kosovo_report_2013_coversNë kuadër të projektit Monitorimi i gjykimeve për krime të luftës dhe vepra penale me prapavijë politike dhe etnike, Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë (FDH Kosovë) edhe gjatë vitit 2013[1] ka vazhduar me monitorimin sistematik dhe me analizën e rrjedhës së proceseve më të rëndësishme gjyqësore në Kosovë, duke e pasur parasysh faktin se ajo has në një interesim të madh të opinionit publik dhe profesional, të vëzhguesve, të mediave të shkruara dhe elektronike, të shoqërisë civile dhe sektorit joqeveritar, si dhe të organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.

Share