U liruan policët për vrasjen e shqiptarit nga Kosova Isë Emini

Sipas vlerësimit të Fondit për të drejtën humanitare (FDH), gjykimi dhe aktvendimi i pafajësisë i shqiptuar nga Gjykata e Apelit në Nish 17.11.2011 më të cilin policin aktiv Millosh Simonoviq dhe rezervistin të MPB-së të Serbisë Dragisha Markoviq e liruan për vrasjen e Isë Emini, shqiptarin nga Prishtina gjë që seriozisht e vë në dyshim gatishmërinë e deklaruar të gjyqësorit të Serbisë në procedim e autorëve të krimeve të luftës nga radhët e policisë.


Share

Izveštaji o suđenjima za ratne zločine u Republici Srbiji 2010.

FHP_srb_logo

U okviru ovog dokumenta možete pronaći:

  • Izveštaj o suđenjima za ratne zločine i etnički motivisana krivična dela u Srbiji 2010.
  • Analiza postupaka i sudskih odluka u predmetu Suva Reka
  • Izveštaj o nezakonitostima u procesuiranju ratnih zločina u Republici Srbiji

Integralni dokument možete preuzeti ovde.

Share

Qytetarit të Kroacisë Veljko Marić do të duhej ti gjykohej në Kroaci e jo në Serbi

hlcDepartamenti për Krime lufte Gjykatës se Lart në Beograd dënoi më datën 23.09.2011 të akuzuarin Veljko Maric me 12 vjet burgim për krime te luftës mbi shoqërinë civile të kryera në fshatin Rastovac [Kroaci] në vitin 1991. Fondi për të Drejtën Humanitare është mendimit që gjykimi qytetarit të Kroacisë do të duhej të bëhet në Kroaci, që republika Serbia kishte duhur ta ekstradon në Kroaci dhe që Prokurorit të shtetit RK ia dorëzon dëshmitë kundër tij në përputhje me marrëveshjen për bashkëpunim në ndjekjen penale të kryerësve të krimeve të luftës në vitin 2006. FDH përkujton që Prokuroria për Krime të Luftës e Republikës së Serbisë ka ngritur të paktën 10 padi kundër kryesve të krimeve të luftës, qytetarëve të Serbisë, bazuar në dëshminë e

ofruar nga Zyra e Prokurorisë të Shtetit.


Share

Të akuzuarit për vrasjen e familjes pesë anëtarëshe në Likë të Osikut janë dënuar me 12 nga vite burg

Gjykata e Lartë në Beograd, Departamenti për krimet e luftës, me datën 14.03.2011, ka dënuar të akuzuarit Čedo Budisavljević, Mirko Malinović, Milan Bogunović dhe Bogdan Gruičić me nga 12 vite burg, për krimet e luftës kundër popullatës civile, të kryera në tetor të vitit 1991, në Likë të Osikut [Kroaci]. Zyra e Prokurorisë Shtetërore e Republikës së Kroacisë ia ka dorëzuar këtë lëndë Prokurorisë për krime të luftës të Republikës së Serbisë, në bazë të marrëveshjes për bashkëpunim në ndjekjen e autorëve të krimeve të luftës.


Share