Trupi gjykues në lëndën Grupi i Gjilanit nuk ia ka ofruar besimin dëshmitarit kryesor të prokurorisë për krime të luftës

Departamenti për krime të luftës i Gjykatës së Lartë në Beograd, me trupin gjykues të të cilit ka kryesuar gjykatësja Snezhana Nikoliq-Garotiq, në datën 19.09.2012 e ka dënuar të akuzuarin Samet Hajdarin me burgosje në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë vitesh (15), Ahmet dhe Nazif Hasanin me burgosje në kohëzgjatje prej trembëdhjetë vitesh (13), Agush Memishin, Burim Fazliun dhe Selmon Sadikun me burgosje në kohëzgjatje prej dymbëdhjetë (12) vitesh, Faton Hajdarin me burgosje në kohëzgjatje prej dhjetë (10) vitesh, Kamber Sahitin, Ferat Hajdarin dhe Sadik Aliun me burgosje në kohëzgjatje prej tetë (8)vitesh dhe Shefqet Musliun me burgosje në kohëzgjatje prej pesë (5) vitesh.


Share

Oficerët dhe ushtarët e UJ dënohen për krime të luftës të kryera në Kosovë

Trupi Gjykues i Gjykatës së Lartë në Nish, me të cilin ka kryesuar gjykatësja Dijana Jankoviq, ka shqiptuar në datën 3.08.2012 aktvendimin ndëshkues për pjesëtarët e fajësuar të Ushtrisë së Jugosllavisë – oficerët Zlatan Mançiq dhe Radeta Radojeviqin, dhe ushtarët e rregullt, Danillo Teshiq dhe Mishel Seregi, për vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile, të kryera në Kosovë në muajin prill të vitit 1999. Të akuzuarit nuk kanë qenë të pranishëm gjatë shpalljes së vendimit gjyqësor. Kryetarja e trupit gjykues i ka lexuar dënimet me burgosje, por nuk e ka lexuar arsyetimin e aktvendimit, duke konsideruar se „kjo nuk është e nevojshme, sepse të akuzuarit nuk janë të pranishëm dhe në mënyrë që pa nevojë të mos i lodh të pranishmit“.


Share

U liruan policët për vrasjen e shqiptarit nga Kosova Isë Emini

Sipas vlerësimit të Fondit për të drejtën humanitare (FDH), gjykimi dhe aktvendimi i pafajësisë i shqiptuar nga Gjykata e Apelit në Nish 17.11.2011 më të cilin policin aktiv Millosh Simonoviq dhe rezervistin të MPB-së të Serbisë Dragisha Markoviq e liruan për vrasjen e Isë Emini, shqiptarin nga Prishtina gjë që seriozisht e vë në dyshim gatishmërinë e deklaruar të gjyqësorit të Serbisë në procedim e autorëve të krimeve të luftës nga radhët e policisë.


Share

Izveštaji o suđenjima za ratne zločine u Republici Srbiji 2010.

FHP_srb_logo

U okviru ovog dokumenta možete pronaći:

  • Izveštaj o suđenjima za ratne zločine i etnički motivisana krivična dela u Srbiji 2010.
  • Analiza postupaka i sudskih odluka u predmetu Suva Reka
  • Izveštaj o nezakonitostima u procesuiranju ratnih zločina u Republici Srbiji

Integralni dokument možete preuzeti ovde.

Share

Qytetarit të Kroacisë Veljko Marić do të duhej ti gjykohej në Kroaci e jo në Serbi

hlcDepartamenti për Krime lufte Gjykatës se Lart në Beograd dënoi më datën 23.09.2011 të akuzuarin Veljko Maric me 12 vjet burgim për krime te luftës mbi shoqërinë civile të kryera në fshatin Rastovac [Kroaci] në vitin 1991. Fondi për të Drejtën Humanitare është mendimit që gjykimi qytetarit të Kroacisë do të duhej të bëhet në Kroaci, që republika Serbia kishte duhur ta ekstradon në Kroaci dhe që Prokurorit të shtetit RK ia dorëzon dëshmitë kundër tij në përputhje me marrëveshjen për bashkëpunim në ndjekjen penale të kryerësve të krimeve të luftës në vitin 2006. FDH përkujton që Prokuroria për Krime të Luftës e Republikës së Serbisë ka ngritur të paktën 10 padi kundër kryesve të krimeve të luftës, qytetarëve të Serbisë, bazuar në dëshminë e

ofruar nga Zyra e Prokurorisë të Shtetit.


Share