Prezantohet Dosja „Brigada 549 e motorizuar e Ushtrisë së Jugosllavisë“

Ditën e martë, më 20 mars 2013, Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) prezantoi Dosjen „Brigada 549 e motorizuar e Ushtrisë së Jugosllavisë“ – dosja e njësisë me të cilën gjatë kohës së konfliktit në Kosovë komandoi Bozhidar Deliq.


Share

Okrugli sto ’’Da li Srbija odustaje od evropskih integracija?’’

FHP_srb_logoLOGO190x95BEOGRAD, 11.10.2011. – Fonda za humanitarno pravo i Nezavisno društvo novinara Vojvodine organizovali su 11. oktobra okrugli sto pod naziv ’’Da li Srbija odustaje od evropskih integracija?’’.

Share

Konferencija o domaćim suđenjima za ratne zločine

konf_netBEOGRAD, 16.09.2011. – U okviru Konferencije o domaćim suđenjima za ratne zločine, održanoj u petak u Beogradu, razgovaralo se o regionalnoj saradnji, izazovima koje nameće gašenje Haškog tribunala, a poseban deo bio je posvećen svedocima saradnicima i njihovoj zaštiti, obzirom da u Srbiji postoje ozbiljni propusti u tom segmentu suđenja za ratne zločine.

Konferenciju su organizovali Fond za humanitarno pravo i Balkan Investigative Reporting Network, a među učesnicima su bili sudije, tužioci, advokati, novinari i predstavnici nevladinih organizacija iz zemalja bivše SFRJ i EU.

 

konf_net

BELGRADE, September 16th, 2011- Among the topics of the Conference on Domestic War Crimes Trials were regional cooperation and challenges imposed by the closing down of ICTY, and a special part of the conference was dedicated to witnesses associates and their protection, since there have been serious omissions in this segment of war crimes trials.

konf_netBEOGRAD, 16.09.2011. – U okviru Konferencije o domaćim suđenjima za ratne zločine, održanoj u petak u Beogradu, razgovaralo se o regionalnoj saradnji, izazovima koje nameće gašenje Haškog tribunala, a poseban deo bio je posvećen svedocima saradnicima i njihovoj zaštiti, obzirom da u Srbiji postoje ozbiljni propusti u tom segmentu suđenja za ratne zločine.

Konferenciju su organizovali Fond za humanitarno pravo i Balkan Investigative Reporting Network, a među učesnicima su bili sudije, tužioci, advokati, novinari i predstavnici nevladinih organizacija iz zemalja bivše SFRJ i EU.

 

konf_netBELGRADE, September 16th, 2011- Among the topics of the Conference on Domestic War Crimes Trials were regional cooperation and challenges imposed by the closing down of ICTY, and a special part of the conference was dedicated to witnesses associates and their protection, since there have been serious omissions in this segment of war crimes trials.

The Humanitarian Law Center and the Balkan Investigative Reporting Network organized the conference, and some of the participants included judges, prosecutors, attorneys, journalists, and representatives of non-governmental organizations from the countries of EU and the former Yugoslavia.

 

Share

Promovimi i Libër Kujtimi i Kosovës 1998 në Londër

IMG_0341LONDЁR, 15 shtator 2011, Akademia britanike – Shtetet kanё obligime tё qarta por nё masё tё madhe tё papёrmbushura qё nё mёnyrё gjithёpёrfshirёse dhe transparente tё raportojnё nё lidhje me personat qё kanё humbur jetёn nё konfliktet e armatosura nё gjithё botёn. Kjo ёshtё porosia bazё e nismёs sё re Karta mbi pranimin e tё gjitha viktimave tё konflikteve tё armatosura, e cila u promovua tё enjten mё 15 shtator 2011 nё Akademinё britanike dhe tё cilёn tanimё e kanё pёrkrahur 37 organizata tё cilat merren me cёshtjet humanitare dhe tё drejtave tё njeriut nga e gjithё bota.


Share