(srpski) Porodice žrtava ratnog zločina iz Sjeverina traže pravdu pred Ustavnim sudom

(srpski) Porodice žrtava ratnog zločina iz Sjeverina traže pravdu pred Ustavnim sudom
Most u Mioču, Bosna i Hercegovina. Mesto otmice 16 Sjeverinaca.

Most u Mioču, Bosna i Hercegovina. Mesto otmice 16 Sjeverinaca.

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je žalbu Ustavnom sudu Srbije u ime 20 članova porodica žrtava ratnog zločina iz Sjeverina povodom odluke Apelacionog suda u Beogradu da odbije njihove zahteve za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Srbije.


Share

Gjykatat në Serbi vazhdojnë praktikën e kompensimeve të ulëta për viktimat e krimeve të kryera gjatë viteve të nëntëdhjeta

Gjykatat në Serbi vazhdojnë praktikën e kompensimeve të ulëta për viktimat e krimeve të kryera gjatë viteve të nëntëdhjeta

logo_fhp_postFondi për të Drejtën Humanitare (FDH) paraqiti një ankesë kundër aktgjykimit të Gjykatës së Parë Themelore në Beograd, e cila e obligoi Republikën e Serbisë që shqiptarëve të Kosovës Jahir Krasniqi dhe Jakup Tahiri t’u paguaj kompensimin në shumën prej 210.000 dinarë për përgjegjësinë e trajtimit çnjerëzor dhe tortura të kryera ndaj tyre, nga pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme ( MPB ) gjatë paraburgimit të paligjshëm në vitin 1999 dhe në vitin  2000.  FDH thekson se kjo është një ndër kompensimet më të ulëta në Serbi për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut gjatë viteve të nëntëdhjeta, dhe me këtë relativizohet përgjegjësia e shtetit për krimet që janë përgjegjës përfaqësuesit e institucioneve të Serbisë.


Share

Kompensim poshtërues ndaj shqiptarëve të Kosovës të cilët u mbijetuan torturave të MPB-së

Gjykata Themelore në Beograd solli aktgjykim më të cilin obligoi Republikën e Serbisë që tre shqiptarëve të Kosovës t’u paguaj kompensim në shumën prej 150.000 dinarëve për përgjegjësinë  e torturës dhe akteve çnjerëzore të kryera kundër tyre nga pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë (MPB e Serbisë) gjatë paraburgimit të jashtëligjshëm në vitin 1999 dhe vitin 2000. Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) thekson se me kompensime të mjerueshme ndaj viktimave të shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut  gjykatat në Serbi po i relativizojnë krimet e kryera gjatë viteve të nëntëdhjeta për të cilat janë përgjegjës përfaqësuesit e organeve shtetërore.


Share