Ish-polici serb lirohet nga akuzat për krime të luftës në njërën prej aktakuzave kundër tij

Ish-polici serb lirohet nga akuzat për krime të luftës në njërën prej aktakuzave kundër tij

fdh_kosovo_logo

Paneli shqyrtues ndërkombëtar i Gjykatës Themelore në Mitrovicë/Mitrovica, me të cilin ka kryesuar gjyqtari Dariusz Sielicki1, pas shqyrtimit kryesor në lëndën Prokurori kundër Zoran Vukotiqit (Vukotiqi II) të ngritur me aktakuzën e Zyrës së Prokurorisë Speciale të Kosovës të datës 16 maj të vitit 2017 (09/2014), e ka liruar të akuzuarin Vukotiq nga akuzat për krime të luftës kundër popullatës civile2 sipas tri pikave, duke e hedhur aktakuzën sipas së cilës ky ish rezervist i policisë serbe i ka vrarë katër shqiptarë si dhe i ka keqtrajtuar dhe plaçkitur civilët e tjerë shqiptarë.


Share

FDH Kosovë: Oliver Ivanoviqi dënohet me nëntë vite burgosje për krimet e luftës kundër popullatës civile

FDH Kosovë: Oliver Ivanoviqi dënohet me nëntë vite burgosje për krimet e luftës kundër popullatës civile

fdh_kosovo_logoPas shqyrtimit kryesor trembëdhjetë mujor në rastin Prokurori kundër Oliver Ivanoviqit dhe të tjerëve,[1] trupi gjykues ndërkombëtar i Gjykatës Themelore në Mitrovicë (ka kryesuar gjyqtarja Roxana Comsa,[2])  në datën 21 janar të vitit 2016 e ka shpallur aktgjykimin, me të cilin i akuzuari Oliver Ivanoviq është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale krim i luftës kundër popullatës civile dhe ia ka shqiptuar dënimin në kohëzgjatje prej nëntë (9) vitesh. Në arsyetimin e shkurtë, të cilin me këtë rast gjyqtarja Comsa ua ka kumtuar palëve në procedurë, gjykata ka gjetur se Ivanoviqi është përgjegjës për krimin e kryer në datën 14 prill të vitit 1999 në Mitrovicë, në rrugën Milladin Popoviqi (tash Ahmet Selaci), si dhe në rrugën Rruga për Bajrë. Me këtë rast, gjatë veprimeve të forcave paramilitare policore serbe janë vrarë shqiptarët Fatmir Mustafa, Skender Paqarada, Avni Abazi dhe Mehmet Seferi.

Share

Shqiptarët e Kosovës, Kabashi dhe Bytyqi lirohen nga akuzat për krime të luftës në Opterushë

Gjykata Themelore në Prizren, me trupin gjykues në përbërje të përzier e me të cilin ka kryesuar gjykatësja ndërkombëtare Mariola Pasnik[1], më datën 1 shkurt të vitit 2013, ka sjellë aktgjykimin me të cilin të akuzuarit Ejup Kabashi dhe Sokol Bytyqi lirohen nga akuzat për vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile, neni 142 në lidhje me nenin 22 të LPJ (vepra, po ashtu, është e dënueshme sipas Ligjit Penal të Kosovës të Republikës së Kosovës: neni 152 në lidhje me nenin 31).


Share

Gjykata Supreme e Kosovës e dënoi ish pjesëtarin e UÇK-së, Idriz Gashin me 14 vjet burg për krime të luftës

Gjykata Supreme e Kosovës, me këshill të përzier të cilin e udhëhoqi gjykatësi Matti Harsia, me 25.11.2010, e vërtetoi vendimin e Gjykatës së Qarkut të Pejës të datës 19.11.2009, me të cilin i akuzuari Idriz Gashi është shpallur fajtor dhe është dënuar me 14 vjet burg. Gjykata Supreme e Kosovës vërtetoi se i akuzuari Idriz Gashi, si pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), me 12.08.1998 në pyllin e quajtur Lugu i Isufit në afërsi të fshatit Vranoc (Pejë) e ka privuar nga jeta Shqiptaren Sanije Balaj me dyshim se ka bashkëpunuar me autoritet serbe.


Share

Ish anëtari i MPB të Serbisë dhe Shërbimit Policor të Kosovës është dënuar për krime lufte

Gjykata e Qarkut në Pejë, në Këshillin e Përzier të cilin e udhëhoqi gjyqtari Ingo Risch, me datën 09.11.2010 e ka dënuar anëtarin e dikurshëm të trupave rezervë të MPB të Serbisë, Vukmir Cvetkoviqin me dënim me burg në kohëzgjatje prej shtatë vitesh, për veprën krime lufte kundër popullatës civile, sipas nenit 142. Kodi Penal i Jugosllavisë, në bashkëpunim dhe në lidhje me nenin 22 të KPJ-së.


Share