Komunitetet etnike në Kosovë 2003 dhe 2004

Gjatë vitit 2003, hulumtuesit e FDH-së kanë vizituar të gjitha vendbanimet në Kosovë në të cilat jetojnë minoritetet etnike dhe kanë intervistuar 497 serbë, malazez, romë, boshnjakë, turq, goranë, egjiptianë, ashkalinj dhe shqiptarë. Vëmendje e posaçme u është kushtuar personave të kthyer. Hulumtuesit e FDH-së kanë biseduar me të gjithë bashkëbiseduesit mbi sigurinë dhe lirinë e lëvizjes, qasjen në administratë dhe gjyqe, shfrytëzimin e shërbimeve shëndetësore dhe sociale, punësimin, arsimin, shfrytëzimin e pronësisë, pjesëmarrjen në jetën politike dhe kthimin. Shënimet e mbledhura tregojnë se në vitin 2003 është arritur një përmirësim i caktuar në lirinë e lëvizjes dhe kthimin e të ikurve. Ky është një hap i madh përpara, në krahasim me periudhën e mëparshme në të cilën veçanërisht jetërat e serbëve kanë qenë të kërcënuara, poqëse do të ishin larguar nga vendbanimet e tyr.

Sharko tekstin e plotë

Share

Dhuna etnike në Kosovë

Etnicko_nasilje_na_Kosovu-mart_2004Serbët në Kosovë pas qershorit të vitit 1999 kanë kaluar vite të vështira. Pas tërheqjes së policisë dhe ushtrisë serbe ata u bënë shënjestër e UÇK-së dhe grupeve kriminale. Shumë vrasje, kidnapime dhe asgjësime të pasurisë ndodhën në praninë e forcave ndërkombëtare. Mosreagimi i KFOR-it i bindi edhe shqiptarët, të cilët personalisht kanë qenë kundër dhunës, se bashkësia ndërkombëtare po e mbështetë idenë e grupeve ekstremiste politike për “Kosovën pa serbë”. Më 17 mars, duke përjashtuar Mitrovicën UNMIK-u dhe KFOR-i, para së gjithash, me të pabërat e tyre përsëri trimëruan ekstremistët shqiptarë. Mirëpo ata kësaj radhe haptazi u kthyen kundër UNMIK-ut dhe KFOR-it. Ditën e parë me 17 mars detyruan policinë e UNMIK-ut që të tërhiqet në bazat e KFOR-it.


Share