Komunitetet Etnike në Kosovë në 2007 dhe 2008

Çështjet e sigurisë, punësimi dhe zbatimi i Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve dhe Ligjit kundër Diskriminimit në Kosovë; Kthimi i personave të shpërngulur në Kosovë gjatë vitit 2007 dhe 2008; Zbatimi i Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në institucionet e Kosovës; Zbatimi i Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në procesin e arsimit në Kosovë; Zbatimi i Ligjit kundër Diskriminimit dhe Ligjit mbi Përdorimin e Gjuhëve në ndërmarrjet publike, në Kosovë.


Share

Brčko `92: Van svake sumnje

Në dispozicion në srpski.

Share

Radovan Karadžić pred Haškim tribunalom

Në dispozicion në srpski.

Share