FHP poklanja transkripte sa suđenja Slobodanu Miloševiću

Fond za humanitarno pravo poziva naučne i obrazovne institucije, državne organe, pravosudne institucije, nevladine organizacije, političke partije, kao i sve zaniteresovane pojedince da se jave beogradskoj kancelariji FHP-a ukoliko žele komplet transkripata sa suđenja Slobodanu Miloševiću pred Haškim tribunalom.

Share

Konferencija za novinare: Odbijen zahtev za obeštećenje porodica otetih iz Sjeverina

Fond za humanitarno pravo (FHP) je povodom odbijanja tužbe za naknadu štete porodicama otetih iz Sjeverina 7. aprila 2009. godine održao konferenciju za novinare, u Tanjugovom Međunarodnom press centru. Na konferenciji su govorili Sandra Orlović, zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo, Behudin Hodžić i Dževad Koldžić kao predstavnici porodica otetih, i Marko Karadžić, državni sekretar Ministarstva za ljudska prava republike Srbije.

Share