Stažisti Evropske komisije posetili FHP

Në dispozicion në srpski.

Share

Në Gjakovë dhe Krush të Madhe u mbajt prezantimi, regjistrimi i të vrarëve, të zhdukurve dhe të pesuarve.

Më shumë se 140 pjesëmarrës morrën pjesë në prezantimet e rezultateve deritanishme të regjistrimit të vrarë, të pësuarve dhe të personave të zhdukur në komunat e Gjakovës dhe Rahovecit në Kosovë, të cilat janë organizuar në hotel Pashtrik në Gjakovë më datën 4.07.2009. për komunën e Rahovecit në shtëpinë e kulturës të Krushes Madhe më datën 5.07.2009. Të dy prezantimet u mbajtën ne organizimin e FDH Kosovë.


Share