Tribunali i Hagës – minierë e artë e fakteve që kanë të bëjnë me të gjithë ne

Tribunali i Hagës – minierë e artë e fakteve që kanë të bëjnë me të gjithë ne

mksj-izlozba

Në Qendrën beogradase për Dekontaminim Kulturor nga data 19 deri në 28 mars të vitit 2018 ka qenë e hapur ekspozita „GJNPJ:Rasti Kosova 1998 – 1999” (MKSJ: Slučaj Kosovo 1998-1999“). Përmes video-materialeve dhe dokumenteve të zgjedhura, ekspozita paraqet se si krimet e kryera gjatë konfliktit të armatosur në Kosovë i ka hulumtuar, rekonstruktuar dhe ndjekur penalisht Gjykata Ndërkombëtare Penale për ish  Jugosllavinë (GJNPJ). Autorë të ekspozitës janë SENSE – Qendra për Drejtësi Tranzicionale nga Pula dhe Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë, në bashkëpunim me Fondin për të Drejtën Humanitare (FDH) dhe Qendrën për Ballafaqim me të Kaluarën – Documenta. Ekspozita mbështetet në narrativin interaktiv të internetit „MKSJ: Slučaj Kosovo 1998-1999 – Istraga, rekonstrukcija i procesuiranje kosovskih zločina“ (“GJNPJ: Rasti Kosova 1998 – 1999 – hetimi, rekonstruktimi dhe ndjekja penale e krimeve në Kosovë), dhe është pjesë e ambientit të përhershëm të Qendrës së Dokumentimit Kosovë në Prishtinë.


Share