(srpski) NAJAVA DOGAĐAJA: Predstavljanje Trećeg izveštaja o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina i Analize i preporuke za unapređenje regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina

(srpski) NAJAVA DOGAĐAJA: Predstavljanje Trećeg izveštaja o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina  i  Analize i preporuke za unapređenje regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share

Ftesë për dorëzim të konceptit të projektit

Ftesë për dorëzim të konceptit të projektit

fhpk-crd

Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH), me përkrahjen e organizatës Mbrojtësit e të Drejtave të Njeriut (Civil Rights Defenders), është duke e zbatuar projektin „Të rinjtë e ndërtojnë paqen në Ballkanin Perëndimor“, i cili e ka për qëllim që ta mundësojë angazhimin aktiv dhe kreativ të të rinjve në proceset e ballafaqimit me të kaluarën.

Me gjithë vëllimin e madh të fakteve të vërtetuara gjyqësore mbi krimet e luftës të kryera gjatë luftës në Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë, 20 vite më vonë ende mungon paqja. Atë e pamundësojnë mosndëshkimi gjerësisht i përhapur, injorimi i viktimave, glorifikimi publik i atyre që janë përgjegjës për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe të së drejtës ndërkombëtare humanitare si dhe ekzistimi narrativave etnikisht të njëanshme dhe reciprokisht të kundërvëna lidhur me ngjarjet, viktimat dhe akterët përgjegjës. Mungesa e dialogut konstruktiv dhe përfshirës mbi trashëgiminë e këtyre luftërave në mënyrë plotësuese e vështirëson pranimin e përgjegjësisë për krimet dhe ballafaqimin me pasojat e tyre.


Share