(srpski) Predstavljanje Petog izveštaja o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina i Predloga praktične politike: Procesuiranje zločina seksualnog nasilja tokom oružanih sukoba pred sudovima u Republici Srbiji

(srpski) Predstavljanje  Petog izveštaja o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina  i  Predloga praktične politike: Procesuiranje zločina seksualnog nasilja tokom oružanih sukoba pred sudovima u Republici Srbiji

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share

Letër kryetarit të Mekanizmit ndërkombëtar rezidual për gjykatat penale

Letër kryetarit të Mekanizmit ndërkombëtar rezidual për gjykatat penale

irmct-logo

I nderuari kryetar, gjyqtari Agius,
Ne, organizatat joqeveritare për të drejtat e njeriut, konsiderojmë se asnjë i dënuar për krime të luftës, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid nuk do të duhej të lëshohej parakohshëm në liri nëse nuk i është drejtuar publikisht familjeve të viktimave me deklarimin e keqardhjes së sinqertë dhe nëse nuk ka treguar gatishmëri për të ndihmuar në zbulimin e kryerësve të krimeve konkrete dhe të varrezave masive.

Share