Aktivistë të rinj nga Serbia e Kosova në vizitë FDH-së

Aktivistë të rinj nga Serbia e Kosova në vizitë FDH-së

YIHR-FHPTë martën, në datën 15 nëntor të vitit 2016 e ka vizituar Fondin për të Drejtën Humanitare (FDH) një grup i aktivistëve të rinj nga Serbia e Kosova. Në kuadër të Programit të Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Serbi “LinKS – Linking Kosovo and Serbia”, ata, përmes vizitave në institucionet dhe organizatat relevante në Serbi dhe në Kosovë vëzhgojnë aspektet politike dhe shoqërore të marrëdhënieve midis dy shteteve dhe i formulojnë rekomandimet për përparimin e marrëdhënieve të tyre reciproke.

Share