Të gjykosh të padënueshmen: Roli i prokurorëve dhe i gjyqtarëve në proceset e montuara kundër shqiptarëve në Kosovë në vitet 1998–2000

Të gjykosh të padënueshmen:  Roli i prokurorëve dhe i gjyqtarëve në proceset e montuara  kundër shqiptarëve në Kosovë në vitet 1998–2000

montirani_procesi_protiv_K_A-enTë gjykosh të padënueshmen:  Roli i prokurorëve dhe i gjyqtarëve në proceset e montuara  kundër shqiptarëve në Kosovë në vitet 1998–2000

Në fund të vitit 1996 dhe në fillim të vitit 1997, prokuroritë publike të qarkut në territorin e Kosovës kishin filluar që në një numër të madh të ngritin aktakuza kundër shqiptarëve në Kosovë për shkak të veprave penale nga neni 125 LPJ (terrorizëm) dhe neni 136, paragrafët 1 dhe 2 të LPJ (bashkim me qëllim të veprimtarisë armiqësore).


Share