(srpski) Tranziciona pravda u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji: Analiza usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u okviru Poglavlja 23-Pravosuđe i osnovna prava, u oblastima ratni zločini i osnovna prava

(srpski) Tranziciona pravda u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji: Analiza usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u okviru Poglavlja 23-Pravosuđe i osnovna prava, u oblastima ratni zločini i osnovna prava

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share

Buletini i eseve të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale

Buletini i eseve të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale

zbornik2Buletini i eseve të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale u krijua në kuadër Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale organizuar nga FDH, Shoqatës “Juristi” në Sarajevë dhe FDH Kosovë, me mbështetjen e Ambasadës Britanike.


Share

Drejtësia tranzicionale në vendet post-jugosllave – Raport për vitin 2010-2011

Temë e këtij raporti janë ngjarjet e rëndësishme nga fusha e drejtësisëtranzicionale në shtetet e ish RSFJ-së: proceset gjyqësore për krimet e luftës të kryera gjatë periudhës 1991-1999, reformat institucionale që kanë të bëjnë me lustracionin, qëndrimi i institucioneve dhe publikut ndaj të dënuarve, raportimi i mediave për krimet e luftës, komisionet e së vërtetës, punae organizatave të shoqërisë civile në dokumentimin e fakteve mbi krimet e luftës, zgjidhjaeçështjes së personave të zhdukur, kthimi i refugjatëve, reparacionet, monumentet përkujtimore etj.


Share

Forum za tranzicionu pravdu

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share

Ljudska prava: pravno-sistemski okvir

Në dispozicion në srpski.

Share