Buletin i punimeve të Shkollës Rajonale për Drejtësi Tranzicionale # 2

Buletin i punimeve të Shkollës Rajonale për Drejtësi Tranzicionale # 2

post_zbornik_IIPunimet e përzgjedhura nga studentët e gjeneratës së dytë të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale janë përmbledhur në numrin e dytë të buletinit. Punimet e studentëve janë klasifikuar sipas temave themelore të drejtësisë tranzicionale – nga analiza e gjykimeve për krime të luftës, të drejtat e viktimave në reparacion, roli i mediave në procesin e pajtimit dhe analiza e deritanishme e përpjekjeve në njohjen e së vërtetës për krimet e kryera në të kaluarën.

Share

Buletini i eseve të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale

Buletini i eseve të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale

zbornik2Buletini i eseve të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale u krijua në kuadër Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale organizuar nga FDH, Shoqatës “Juristi” në Sarajevë dhe FDH Kosovë, me mbështetjen e Ambasadës Britanike.


Share