Evaluimi i bazës së të dhënave të Librit të Kujtimit të Kosovës – Konkluzione dhe rekomandime

Evaluimi i bazës së të dhënave të Librit të Kujtimit të Kosovës – Konkluzione dhe rekomandime

logo_fhp_fdh_post

Në mars të vitit 2012, FDH (Fondi për të Drejtën Humanitare) i është drejtuar drejtorit ekzekutiv të Grupit për analizën e të dhënave për të drejtat e njeriut, dr. Patric Ball, me lutjen që ta vlerësoj kualitetin dhe në tërësi bazën e të dhënave të Libër Kujtimit të Kosovës. Dr. Ball e formoi ekipin, që përpos tij e përbënin edhe dr. Jule Krüger, konsulente e Grupit të analizës së të dhënave për të drejtat e njeriut dhe profesori Michael Spagat nga Universiteti Royal Holloway në Londër. Ekipi me datën 10 nëntor të vitit 2014 dorëzoi dy raporte, njërin e kanë përpiluar dr. Jule Kruger dhe dr. Patrick Ball kurse autor i tjetrit është profesori Michael Spagat. Raportet janë në dispozicion në gjuhen angleze:

Share

Buletin i punimeve të Shkollës Rajonale për Drejtësi Tranzicionale # 2

Buletin i punimeve të Shkollës Rajonale për Drejtësi Tranzicionale # 2

post_zbornik_IIPunimet e përzgjedhura nga studentët e gjeneratës së dytë të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale janë përmbledhur në numrin e dytë të buletinit. Punimet e studentëve janë klasifikuar sipas temave themelore të drejtësisë tranzicionale – nga analiza e gjykimeve për krime të luftës, të drejtat e viktimave në reparacion, roli i mediave në procesin e pajtimit dhe analiza e deritanishme e përpjekjeve në njohjen e së vërtetës për krimet e kryera në të kaluarën.

Share