Buletini i eseve të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale

Buletini i eseve të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale

zbornik2Buletini i eseve të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale u krijua në kuadër Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale organizuar nga FDH, Shoqatës “Juristi” në Sarajevë dhe FDH Kosovë, me mbështetjen e Ambasadës Britanike.


Share