Gjykimet për krimet e luftës – ende në fillim

Gjykimet për krimet e luftës – ende në fillim

hlck

Në kuadër të aktiviteteve të rregullta në projektin “Monitorimi i Gjykimeve të ndërlidhura me Krimet e Konfliktit në Kosovë dhe Përfshirja e Rinisë në Sektorin e Drejtësisë”, Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë (FDHK) e publikon raportin mbi monitorimin e gjykimeve më të rëndësishme gjatë vitit paraprak 2019 me titullin “Gjykimet për krimet e luftës – ende në fillim”.


Share