Të gjykosh të padënueshmen: Roli i prokurorëve dhe i gjyqtarëve në proceset e montuara kundër shqiptarëve në Kosovë në vitet 1998–2000

Të gjykosh të padënueshmen:  Roli i prokurorëve dhe i gjyqtarëve në proceset e montuara  kundër shqiptarëve në Kosovë në vitet 1998–2000

montirani_procesi_protiv_K_A-enTë gjykosh të padënueshmen:  Roli i prokurorëve dhe i gjyqtarëve në proceset e montuara  kundër shqiptarëve në Kosovë në vitet 1998–2000

Në fund të vitit 1996 dhe në fillim të vitit 1997, prokuroritë publike të qarkut në territorin e Kosovës kishin filluar që në një numër të madh të ngritin aktakuza kundër shqiptarëve në Kosovë për shkak të veprave penale nga neni 125 LPJ (terrorizëm) dhe neni 136, paragrafët 1 dhe 2 të LPJ (bashkim me qëllim të veprimtarisë armiqësore).


Share

Dosje: “Largimi i provave mbi krimet gjatë luftës në Kosovë: OPERACIONI I FSHEHJES SË TRUPAVE”

Dosje: “Largimi i provave mbi krimet gjatë luftës në Kosovë: OPERACIONI I FSHEHJES SË TRUPAVE”

UklanjanjeDokaza-enNga viti 2001 e deri më sot, në territorin e Republikës së Serbisë, në katër lokacione janë zbuluar varreza masive me 941 trupa të shqiptarëve të vrarë në Kosovë në vitin 1999, para së gjithash civilë, të cilët kanë pësuar jashtë luftës. Në Batajnicë, afër Beogradit janë zbuluar 744 kufoma të shqiptarëve të Kosovës, në Petrovo Selo së paku 61 trupa, kurse tek liqeni Peruçac (Perućac) varreza masive me 84 trupa. Më pas, në varrezën masive Rudnica janë zbuluar edhe së paku 52 kufoma.

Share