Novi napadi na pripadnike malih verskih zajednica

Në dispozicion në srpski.

Share

Policajci slomili ruku romskom dečaku

Në dispozicion në srpski.

Share

Romska deca upisana u školu u Nikšiću

Në dispozicion në srpski.

Share

Svetski dan Roma

Në dispozicion në srpski.

Share