Me rastin e vendimit të Gjykatës së Lartë të Beogradit për krimin e kryer në fshatin Tërnjë

Me rastin e vendimit të Gjykatës së Lartë të Beogradit për krimin e kryer në fshatin Tërnjë

Specijalni sud

Më 16 prill 2019, Gjykata e Lartë e Beogradit ka marrë vendimin me të cilin e liroi Pavlle Gavrilloviqin, kurse Rajko Kozlinën e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me 15 vjet burgim për krimin e kryer në fshatin Tërnjë më 25 mars 1999. Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) e konsideron që Gjykata e Lartë gaboi kur, duke i vlerësuar dëshmitë, ka liruar nga përgjegjësia Pavlle Gavrilloviqin, ndërsa dënimi që u shqiptua ndaj Kozlinës është shumë e ulët në krahasim me peshën dhe pasojat e krimit që ai e kishte kryer.


Share

20 vitë duke pritur drejtësinë dhe pranimin

20 vitë duke pritur drejtësinë dhe pranimin

bmi-thumbNë të dielën, më 24 mars, do të jetë 20 vitë nga fillimi i veprimeve sistematike të spastrimit etnik dhe të dhunës ndaj shqiptarëve të Kosovës, të zbatuara nga forcat e armatosura të armisë dhe të policisë serbe gjatë intervenimit të NATO-s në Republikën Federative të Jugosllavisë (RFJ). Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) i fton institucionet e Republikës së Serbisë të sigurojnë drejtësi për viktimat e krimeve të kryera në Kosovë, duke proceduar të gjithë përgjegjës pa marrë parasysh pozitën e tyre në kohën e kryerjes së krimeve ose brenda hierarkisë së sotme të pushtetit, si dhe me përkujtimin publik të vuajtjeve të tyre.

Sipas të dhënave të FDH-së dhe të Fondit për të Drejtën Humanitare të Kosovës, në periudhën nga 20 mars deri në 14 qershor të vitit 1999, forcat serbe në Kosovë kanë vrarë 6.872 civilë shqiptarë. Gjykata Penale Ndërkombëtarë për ish-Jugosllavinë (ICTY) gjeti se mbi 800.000 civilë shqiptarë u dëbuan, një numër ende i papërcaktuar i personave ishin ekspozuar ndaj torturës dhe abuzimit seksual, kurse u shkatërrua një pjesë e rëndësishme e pronës dhe e objekteve fetare të shqiptarëve të Kosovës.


Share