Kallëzim penal kundër oficerëve të Ushtrisë Jugosllave për krime ndaj 17 shqiptarëve të Kosovës dhe një ashkaliu

Kallëzim penal kundër oficerëve të Ushtrisë Jugosllave për krime ndaj 17 shqiptarëve të Kosovës dhe një ashkaliu

Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) ka ngritur kallëzim penal me datën 26 dhjetor 2013 kundër Bozhidar Deliq, ish-komandant të Brigadës së Motorizuar 549 të Ushtrisë Jugosllave (BRMO 549 UJ), Radivoj Paravinja, komandant i Grupit luftarak 3 dhe disa pjesëtareve të paidentifikuar e BRMO 549 UJ-ës me dyshimin se kanë kryer krime të luftës kundër popullatës civile në fshatin Landovicë (komuna e Prizrenit) me 26 mars të vitit 1999.


Share

Të akuzuarit për krime luftë në uniformë të policisë

Të akuzuarit për krime luftë në uniformë të policisë

Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) kërkon nga komandanti i xhandarmërisë, Milenko Bozovic dhe nga drejtori i policisë Milorad Veljovic që të shfrytëzojnë mundësitë ligjore dhe të shkarkojnë nga detyra, deri në përfundimin i procedurës, oficerin e xhandarmërisë Vladan Krstovic, të akuzuarin për krime lufte kundër shqiptarëve të Kosovës në Lubeniq me 1 prill të vitit 1999.


Share

Të largohen oficerët nga Ushtria e Serbisë të akuzuar për krime kundër civilëve në Tërrnje

Të largohen oficerët nga Ushtria e Serbisë të akuzuar për krime kundër civilëve në Tërrnje

Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH ) kërkon nga Lubisha Dikoviqi  shefi i Shtabit të Përgjithshëm i Ushtrisë së Serbisë që ti largoj nga Forcat e Armatosura të Serbisë Pavle Gavriloviçin  dhe Rajko Kozlina të akuzuar për krime kundër shqiptarëve të Kosovës në Tërrnjë më datën  25 mars të vitit 1999 deri në përfundim të procedurës.


Share

(srpski) Zahtev vladi Republike Srbije da organizacijama civilnog društva omogući pristup dokumentima o sadržini zakona

(srpski) Zahtev vladi Republike Srbije da organizacijama civilnog društva omogući pristup dokumentima o sadržini zakona

Koalicija za pristup pravdi zahteva od vlade Republike Srbije da bez odlaganja omogući organizacijama civilnog društva pristup dokumentima koji se odnose na sadržinu zakona čije se usvajanje priprema. U skladu sa strateškim opredeljenjima Republike Srbije, organizacije civilnog društva trebalo bi da imaju ključnu ulogu u zakonodavnim reformama i drugim aspektima procesa pridruživanja zemlje Evropskoj Uniji.


Share

(srpski) Porodice žrtava ratnog zločina iz Sjeverina traže pravdu pred Ustavnim sudom

(srpski) Porodice žrtava ratnog zločina iz Sjeverina traže pravdu pred Ustavnim sudom
Most u Mioču, Bosna i Hercegovina. Mesto otmice 16 Sjeverinaca.

Most u Mioču, Bosna i Hercegovina. Mesto otmice 16 Sjeverinaca.

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je žalbu Ustavnom sudu Srbije u ime 20 članova porodica žrtava ratnog zločina iz Sjeverina povodom odluke Apelacionog suda u Beogradu da odbije njihove zahteve za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Srbije.


Share

Gjykatat në Serbi vazhdojnë praktikën e kompensimeve të ulëta për viktimat e krimeve të kryera gjatë viteve të nëntëdhjeta

Gjykatat në Serbi vazhdojnë praktikën e kompensimeve të ulëta për viktimat e krimeve të kryera gjatë viteve të nëntëdhjeta

logo_fhp_postFondi për të Drejtën Humanitare (FDH) paraqiti një ankesë kundër aktgjykimit të Gjykatës së Parë Themelore në Beograd, e cila e obligoi Republikën e Serbisë që shqiptarëve të Kosovës Jahir Krasniqi dhe Jakup Tahiri t’u paguaj kompensimin në shumën prej 210.000 dinarë për përgjegjësinë e trajtimit çnjerëzor dhe tortura të kryera ndaj tyre, nga pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme ( MPB ) gjatë paraburgimit të paligjshëm në vitin 1999 dhe në vitin  2000.  FDH thekson se kjo është një ndër kompensimet më të ulëta në Serbi për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut gjatë viteve të nëntëdhjeta, dhe me këtë relativizohet përgjegjësia e shtetit për krimet që janë përgjegjës përfaqësuesit e institucioneve të Serbisë.


Share

Kallëzim penal për krime ndaj 78 shqiptarëve të Kosovës kundër oficerëve e pjesëtarëve të Ushtrisë Jugosllave dhe MPB.

Kallëzim penal për krime ndaj 78 shqiptarëve të Kosovës kundër oficerëve e pjesëtarëve të Ushtrisë Jugosllave dhe MPB.

logo_fhp_postFondi për të Drejtën Humanitare (FDH) ka ngritur kallëzim penal kundër gjashtë oficerëve dhe pjesëtarëve të Brigadës së Motorizuar 125 të Ushtrisë Jugosllave (BRMO 125 UJ), komandantit të Repartit 24 të Njësitit Special të Policisë (NJSP) dhe disa pjesëtarëve të paidentifikuar të Ushtrisë Jugosllave (UJ) dhe Repartit 24 të NJSP mbi dyshimin se ata kanë urdhëruar apo kryer vrasjen e 78 meshkujve – shqiptarë të Kosovës në fshatin Kralan (komuna e Gjakovës) me datën 4 prill të vitit 1999. Midis personave të përfshirë në kallëzim janë ish-komandanti dhe ish-kryeshefi i Shtabit të Brigadës së Motorizuar 125 të UJ-së, Dragan Zhivkoviq dhe Gjorgje Nikoliq, ish-komandanti i Repartit 24 të NJSP, Zharko Brakoviq, dhe zëvendës-komandanti i Grupit Luftarak 5 të Brigadës së Motorizuar 125 të UJ-së, Robert Shmajcel, zëvendës komandant i grupit luftarak 5 të BRMO 125 UJ.


Share