Pritja shtetërore e Lazareviqit përbënë tallje me viktimat

Pritja shtetërore e Lazareviqit përbënë tallje me viktimat

Logo FHPNë datën 3 dhjetor të vitit 2015 është kthyer në Serbi nga vuajtja e dënimit me burgosje për krimet e kryera kundër njerëzimit ish komandanti i Korpusit të Prishtinës të Ushtrisë së Jugosllavisë (UJ), Vlladimir Llazareviqi. Kthimi i tij është organizuar me shpenzimet e Republikës së Serbisë dhe në përcjellje të dy ministrave të qeverisë, kurse në aeroport e kanë pritur edhe zyrtarë të tjerë të lartë shtetëror. Fondi për të Drejtën Humanitare (FDFH) e vë në spikamë se me nderimet shtetërore që i janë bërë një të dënuari për krimet më të rënda ndaj të drejtës vendore dhe ndërkombëtare institucionet e Serbisë janë tallur me viktimat shqiptare të krimeve të kryera nga ushtria dhe policia në Kosovë dhe e kanë demonstruar besnikërinë e qartë për vlerat anticivilizuese të regjimit të Sllobodan Millosheviqit.

Share

Të tërhiqet projektligji mbi të drejtat e viktimave civile të luftës

Të tërhiqet projektligji mbi të drejtat e viktimave civile të luftës

vlada_logoMe rastin e paralajmërimit tashmë të afërt të miratimit të Projektligjit mbi të drejtat e luftëtarëve, të invalidëve të luftës, invalidëve civil të luftës dhe anëtarëve të familjeve të tyre  (Projektligji), organizatat për të drejtat e njeriut prapë e tërheqin vëmendjen e publikut dhe të bashkësisë ndërkombëtare lidhur me mosharmonizimin e tij mbi normat detyrimore të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe i bëjnë ftesë Ministrisë së Punës, punësimit, të çështjeve të luftëtarëve dhe sociale (Ministria), që Projektligjin ta tërheqin nga procedura, kurse Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe Kuvendit Popullor që ta përpilojnë dhe miratojnë tekstin e ri ligjor të bazuar në Modelin e Ligjit mbi të drejtat e viktimave civile, shkeljet e të drejtave të njeriut në konfliktet e armatosura si dhe në lidhje me konfliktet e armatosura në periudhën prej vitit 1991 deri në vitin 2001, që përmban zgjidhje normative për realizimin e të drejtave të viktimave në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare mbi mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe standardet e tjera ndërkombëtare në ofrimin e reparacioneve për viktimat.

Share

Gjykimi për krimin në Tërnj – drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar

Gjykimi për krimin në Tërnj – drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar

#IzSudnice - Sajt  - 4Për pothuajse dy vite nga ngritja e aktakuzës për krim të luftës në lëndën Tërnj janë mbajtur vetëm ditë të gjykimit, derisa Ministria e Mbrojtjes, që nga fillimi i gjykimit, refuzon për të vepruar sipas vendimit përfundimtar të të autorizuarit të plotfuqishëm për informata të rëndësisë publike (I autorizuari) si dhe për të informuar publikun për statusin momental të dy të akuzuarve në Ushtrinë e Serbisë (US). Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) e thekson se vonimi i fillimit të gjykimit, përkatësisht veprimi joligjor i ministrisë, i degradojnë gjykimet për krime të luftës të kryera gjatë viteve nëntëdhjetë dhe i dekurajojnë viktimat, të cilat janë duke e   pritur drejtësinë 16 vite.

Share

Mosndëshkimi për varrezat masive, mosinteresimi për familjet e personave të zhdukur

Mosndëshkimi për varrezat masive, mosinteresimi për familjet e personave të zhdukur

Logo FHPMe rastin e Ditës Ndërkombëtare të Personave të Zhdukur

Në ditën e diel, në datën 30 gusht shënohet Dita ndërkombëtare e personave të zhdukur, e cila e ka për detyrë për të ngritur vetëdijen për fatin e personave përdhunshëm të zhdukur. Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) përkujton se sipas gjetjeve të Komitetit të Kombeve të Bashkuara për Zhdukjet e Përdhunshme (Komiteti) të vitit 2015, Serbia ka dështuar në kërkimin dhe në ndëshkimin e njerëzve përgjegjës për varrezat masive me trupat e shqiptarëve të Kosovës në Serbi, duke përfshirë këtu edhe persona të rangut të lartë si dhe në sigurimin  reparacioneve për familjet e viktimave.

Share

Kallëzim penal ndaj pjesëtarëve të policisë për krimin kundër 53 civilëve shqiptarë në Poklek

Kallëzim penal ndaj pjesëtarëve të policisë për krimin kundër 53 civilëve shqiptarë në Poklek

#IzSudnice - Sajt  - 3Fondi për të drejtën humanitare (FDH) më 17 gusht 2015 ka paraqitur kallëzimin penal për krim të luftës ndaj dy pjesëtarëve të panjohur të njësitit të 86-të të Njësive Speciale të Policisë (NjSP) të Ministrisë së punëve të brendshme të Serbisë (MPB), për shkak të dyshimit të arsyeshëm se më 17 prill 1999 në fshatin Poklek (komuna e Gllogovcit) i kanë vrarë 53 civilë shqiptarë, në mes të të cilëve edhe 24 femra dhe 23 fëmijë. Gjithashtu janë kallëzuar ish-komandanti i njësitit të 86-të të NjSP-së, Dragan Obradoviqi, si dhe komandanti i çetës së cilës kryerësit i përkisnin, përkatësisht për mosparandalimin dhe mosndëshkimin e kryerësve të krimit.

Share