Kompensimi për shkeljet e të drejtave të njeriut shqiptarëve të Kosovës

Kompensimi për shkeljet e të drejtave të njeriut shqiptarëve të Kosovës

Fond_Logo_200_200Gjykata Themelore e Beogradit ka marrë dy vendime me të cilat ka urdhëruar Republikës së Serbisë t’u paguajë gjashtë shqiptarëve të Kosovës nga Gllogovci shumën që varion nga 125 deri në 370 mijë dinarë, në emër të kompensimit për dëmet e shkakuar nga përgjegjësia për torturë dhe privim të kundërligjshëm nga liria, të kryer nga pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë (MPB). Edhe pse Gjykata me këto vendime konstatoi të drejtën në kompensim për shkeljet e të drejtave themelore të njeriut, Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) thekson se shumat e përcaktuara nga Gjykata janë padrejtësisht të ulëta, edhe se arsyetimet e vendimeve tregojnë një qëllim të zvogëlimit të përgjegjësisë së shtetit për torturën e përhapur të shqiptarëve të Kosovës gjatë vitit 1999. Avokatët e FDH-së i kanë paraqitur ankesa ndaj këtyre vendimeve Gjykatës së Apelit në Beograd.

Share

Pa pranimin e fakteve për krimet e vërtetuara me anë të gjyqit deklaratat mbi pajtimin nuk janë të besueshme

Pa pranimin e fakteve për krimet e vërtetuara me anë të gjyqit deklaratat mbi pajtimin nuk janë të besueshme

Logo_FHP Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara (KS i KB) me anë të vetos, të cilën e ka deponuar Federata Ruse në seancën e mbajtur në datën 8 korrik të vitit 2015, e ka refuzuar propozimin e Rezolutës së Britanisë së Madhe me rastin e 20 vjetorit nga gjenocidi në Srebrenicë. Votimit i ka paraprirë një periudhë prej një muaji të negociatave intensive midis anëtarëve të përhershëm të KS të KB me qëllim të përpilimit të një teksti të kompromisit të rezolutës. Gjatë kësaj periudhe, përfaqësuesit më të lartë të institucioneve shtetërore të Serbisë, me anë të thirrjeve publike dhe me aktivitetet diplomatike të orientuara drejt pengimit të miratimit të rezolutës së propozuar, i kanë shkaktuar dëm procesit të pajtimit në rajonin e ish Jugosllavisë dhe i kanë diskretituar paraqitjet dhe deklaratat e mëhershme publike të përfaqësuesve të Serbisë për përkushtimin e tyre ndaj procesit të pajtimit dhe zisë për viktimat e gjenocidit në Srebrenicë.

Share

Ministri i mbrojtjes i ka shpallur sekrete shtetërore dokumentet mbi aktivitetet e brigadës së motorizuar 37 të UJ në Kosovë

Ministri i mbrojtjes i ka shpallur sekrete shtetërore dokumentet mbi aktivitetet e brigadës së motorizuar 37 të UJ në Kosovë

post_gasicFondi për të Drejtën Humanitare (FDH), në datën 12 qershor të vitit 2015 e ka sjellë deklaratën kundërvajtëse kundër ministrit të mbrojtjes Bratisllav Gashiqit për shkak të shënjimit të paligjshëm të arkivit të brigadës së motorizuar 37 të Ushtrisë së Jugosllavisë (br. mt. 37 e UJ) si shkallën më të lartë të sekretit të të dhënave. FDH konsideron se ministri i mbrojtjes e ka shkelur Ligjin mbi fshehtësinë e të dhënave dhe se veprimi i tij është i orientuar drejt pamundësimit të ndriçimit të të gjitha rrethanave mbi vrasjet e shqiptarëve në Kosovë, trupat e të cilëve janë gjetur në varrezën masive në Rudnicë.

Share

Përse gjykimet për krimet e luftës në Serbi fshihen nga publiku?

Përse gjykimet për krimet e luftës në Serbi fshihen nga publiku?

post_visi_sudKryetari i Gjykatës së Lartë në Beograd ia ka ndaluar Fondit për të Drejtën Humanitare (FDH) incizimin e mbrojtjes publike të aktgjykimit të shkallës së parë në lëndën Beli Manastir pa arsyetim lidhur me arsyet e vendimit të tillë. Vendimi i këtillë i kryetarit të gjykatës është praktikë e gjykatave që të kufizojnë shikimin nga ana e publikut në gjykimet për krimet e luftës në Serbi, me çka në masë të madhe zvogëlohen shanset për dialog shoqëror dhe ballafaqim me krimet e kryera gjatë viteve nëntëdhjetë të shekullit XX.

Share